Studia Niestacjonarne Pierwszego Stopnia

Począwszy od roku akademickiego 2001–2002 Wydział Architektury Wnętrz poszerzył swoją ofertę dydaktyczną o studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia. W trosce o właściwy poziom kształcenia struktura tych studiów oraz programy dydaktyczne jednostek wchodzących w jej skład, są zbieżne z funkcjonującymi od 60. lat studiami magisterskimi. Integracja dyscyplin artystycznych i technicznych decydujących o wyrazie plastycznym współczesnego projektowania oraz dbałość o ogólny rozwój intelektualny studentów jest podstawowym celem wpływającym na podejmowane w toku studiów zadania. Pewność właściwego i wszechstronnego przygotowania studentów do samodzielnej twórczej pracy projektowej gwarantuje doświadczenie zawodowe i dydaktyczne kadry nauczającej.

Studenci Studiów Licencjackich w ramach przedmiotów I i II roku przygotowywani są do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej wyboru na III roku specjalizacji projektowania wnętrz lub wystawiennictwa. W semestrze V oraz VI – poza wybraną specjalizacją – poszerzają swoją wiedzę o zagadnienia projektowania mebla oraz projektowania architektonicznego. W całym procesie dydaktycznym obecne są pracownie rysunku i malarstwa. Semestr VII to realizacja Licencjackiej Pracy Dyplomowej.

Wydział Architektury Wnętrz spełnia warunki do prowadzenia w ramach studiów niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.

Większość studentów po uzyskaniu Dyplomu Licencjata kontynuuje studia na studiach II stopnia. W semestrach I – III do dyspozycji studentów pozostają następujące pracownie: projektowania wnętrz, wystawiennictwa, projektowania mebla, komunikacji wizualnej, projektowania architektonicznego. Kontynuują studia w pracowniach rzeźby, malarstwa. Studenci poszerzają wiedzę o zagadnienia historii architektury polskiej, filozofii, teorii mediów, sztuki użytkowej. W semestrze III Komisja Wydziałowa zatwierdza temat magisterskiej pracy we wszystkich jej częściach : projektowej, aneksu oraz pracy teoretycznej. Semestr IV w całości przeznaczony jest na realizację Dyplomu Magisterskiego.

Studenci Studiów Niestacjonarnych korzystają ze wszystkich praw przysługującym studentom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, nie zapominając wszakże o obowiązkach.

opracowała:

Prof. zw. Henryka Noskiewicz- Gałązka

Program Studiów

Studia I stopnia (licencjackie ) niestacjonarne
specjalność : projektowanie wnętrz, wystawiennictwo

I rok studiów

(wszystkie przedmioty obowiązkowe)
Treści kierunkowe: Podstawy Projektowania, Kompozycja Brył i Płaszczyzn( jako główne bloki dydaktyki)
Treści podstawowe: Modelowanie, Perspektywa i Geometria, Budownictwo i Instalacje, Psychofizjologia Widzenia, Rysunek, Malarstwo, Wiedza o Sztuce.

II rok studiów

(wszystkie przedmioty obowiązkowe)
Treści kierunkowe: Podstawy Projektowania Wnętrz, Podstawy Projektowania Wystawiennictwa
Treści podstawowe: Podstawy Komunikacji Wizualnej, Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Fotografia, Budownictwo, Instalacje, Ergonomia jako jeden blok programowy, Rysunek, Malarstwo, Historia Sztuki Powszechnej, Słownik Sztuki Współczesnej.

III rok studiów

Treści kierunkowe: Projektowanie Wnętrz lub Wystawiennictwo
Treści podstawowe (obowiązkowe dla wszystkich studentów): Projektowanie Mebla, Projektowanie Architektoniczne, Rzeźba, Malarstwo, Rysunek, Historia Sztuki Polskiej XIX – XX w.

IV rok – SEMESTR 7

Treści kierunkowe: Dyplom Licencjata w Pracowni Projektowania Wnętrz lub w Pracowni Wystawiennictwa
Treści podstawowe: Aneks w wybranej Pracowni Malarstwa i Rysunku
Seminarium dyplomowe, Portfolio.

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem