Studia Niestacjonarne Drugiego Stopnia

Począwszy od roku akademickiego 2001–2002 Wydział Architektury Wnętrz poszerzył swoją ofertę dydaktyczną o studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia. W trosce o właściwy poziom kształcenia struktura tych studiów oraz programy dydaktyczne jednostek wchodzących w jej skład, są zbieżne z funkcjonującymi od 60. lat studiami magisterskimi. Integracja dyscyplin artystycznych i technicznych decydujących o wyrazie plastycznym współczesnego projektowania oraz dbałość o ogólny rozwój intelektualny studentów jest podstawowym celem wpływającym na podejmowane w toku studiów zadania. Pewność właściwego i wszechstronnego przygotowania studentów do samodzielnej twórczej pracy projektowej gwarantuje doświadczenie zawodowe i dydaktyczne kadry nauczającej.

Studenci Studiów Licencjackich w ramach przedmiotów I i II roku przygotowywani są do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej wyboru na III roku specjalizacji projektowania wnętrz lub wystawiennictwa. W semestrze V oraz VI – poza wybraną specjalizacją – poszerzają swoją wiedzę o zagadnienia projektowania mebla oraz projektowania architektonicznego. W całym procesie dydaktycznym obecne są pracownie rysunku i malarstwa. Semestr VII to realizacja Licencjackiej Pracy Dyplomowej.

Wydział Architektury Wnętrz spełnia warunki do prowadzenia w ramach studiów niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.

Większość studentów po uzyskaniu Dyplomu Licencjata kontynuuje studia na studiach II stopnia. W semestrach I – III do dyspozycji studentów pozostają następujące pracownie: projektowania wnętrz, wystawiennictwa, projektowania mebla, komunikacji wizualnej, projektowania architektonicznego. Kontynuują studia w pracowniach rzeźby, malarstwa. Studenci poszerzają wiedzę o zagadnienia historii architektury polskiej, filozofii, teorii mediów, sztuki użytkowej. W semestrze III Komisja Wydziałowa zatwierdza temat magisterskiej pracy we wszystkich jej częściach : projektowej, aneksu oraz pracy teoretycznej. Semestr IV w całości przeznaczony jest na realizację Dyplomu Magisterskiego.

Studenci Studiów Niestacjonarnych korzystają ze wszystkich praw przysługującym studentom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, nie zapominając wszakże o obowiązkach.

opracowała:

Prof. zw. Henryka Noskiewicz- Gałązka

Program Studiów

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) niestacjonarne:
Specjalność Projektowanie Wnętrz, Wystawiennictwo, Projektowanie Mebla

Semestr 1, 2, 3

Treści kierunkowe: Projektowanie Wnętrz, Projektowanie Wystawiennictwa lub Projektowanie Mebli*
Treści podstawowe:
Komunikacja Wizualna*, Projektowanie Architektoniczne*
Architektura Krajobrazu – semestr 1 i 2
Malarstwo, Rysunek,
Filozofia – semestr 1 i 2,
Historia Architektury Polskiej – semestr 1 i 2
Sztuka Przedmiotu – semestr 1 i 2
Seminarium dyplomowe – semestr 3
*Jedna z trzech pracowni do wyboru z możliwością zmian po zaliczeniu kolejnych semestrów

Semestr 4

Treści kierunkowe:
Dyplom magisterski związany z kierunkiem studiów: projektowanie wnętrz lub projektowanie wystawiennictwa lub projektowanie mebli.
Treści podstawowe:
Aneks w wybranej pracowni malarstwa lub komunikacji wizualnej
Teoretyczna praca dyplomowa
Portfolio

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem