Rysunek Techniczny

Dariusz Śmiechowskimgr inż. architekt Dariusz Śmiechowski

Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 1984. Autor i współautor wielu rozwiązań projektowych (w tym nagradzanych w konkursach) w kraju i za granicą, często interdyscyplinarnych, obejmujących problematykę od urbanistyki, poprzez koncepcje budynków, do detalu. Do najważniejszych zainteresowań twórczych zalicza projektowanie w nurcie zrównoważonego rozwoju, ze szczególną uwagą na aspekty ekologiczne i społeczne (poszanowanie zasobów, jakości zdrowotne, partycypacja użytkowników we współtworzeniu przestrzeni, nowe formy powszechnej edukacji architektonicznej) a także publicystykę i krytykę architektoniczną. Od kilkunastu lat wykładowca na Wydziale Architektury Wnętrz (m.in. opracowania techniczne w pracowniach Projektowania Wnętrz oraz Wystawiennictwa). Współpracuje z innymi uczelniami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi. Członek międzynarodowej organizacji PLAYCE zajmującej się edukacją architektoniczną dzieci i młodzieży, członek SARP (m.in. zespołu redakcyjnego Polskiej Polityki Architektonicznej w ramach prac Polskiej Rady Architektury), stały współpracownik miesięcznika Architektura-murator. Członek Rady Programowej AUTOPORTRET – pisma o dobrej przestrzeni. Stały współpracownik Arché.

Program Przedmiotu


Program przedmiotu skupia się na przekazaniu podstaw wiedzy i umiejętności związanych z warsztatem rysunkowym stosowanym w projektowaniu wnętrz.

  1. Wykłady na temat zasad rysunku technicznego z elementami analizy obiektów budowlanych
  2. Wycieczka do wysokiej klasy obiektu użyteczności publicznej połączona z obserwacją rozwiązań budowlanych a szczególnie detalu
  3. Odwzorowanie rysunkowe samodzielnie wybranego istniejącego obiektu małej architektury w przestrzeni publicznej, mebla we wnętrzu lub elementu budynku (rzut z góry, widoki, ewentualnie przekrój lub detal) w dopasowanych do wielkości obiektu skalach !:50, 1:20, 1:10, 1:5, 1:1, z pokazaniem kontekstu. Podstawą opracowania są dokumentacja fotograficzna, szkice z natury oraz szkice pomiarowe. Dokumentacja fotograficzna jest wysyłana i akceptowana za pomocą poczty elektronicznej.
  4. Rysunek (rzut, przekrój pionowy z widokami ścian w skali 1:20 z ewentualnymi detalami w skalach 1:5, 1:1) stanowiący element wykonywanego w podgrupach stanowiącego wzajemnie skoordynowany komplet opracowania dokumentującego wyznaczony fragment interesującego pod względem historycznym i architektonicznym budynku użyteczności publicznej (wejście do budynku z klatką schodową – kilka kondygnacji lub rozbudowana strefa wejścia), z pokazaniem kontekstu – fragmentu całości budynku i najbliższego otoczenia).