Ramowy program studiów

Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie

Studia podyplomowe “Kolor w kreacji wnętrza

Ramowy program studiów na rok akademicki 2020/2021

I.

BLOK PROJEKTOWY

Ilość godzin

Punkty

ECTS

1.

WYBRANE ZAGADNIENIA PROJEKTOWE .

66

10

A.

Projektowanie wnętrz – wykłady z ćwiczeniami ( sem. I i II )

Bloki programowe:

– Przestrzeń mieszkalna, ergonomia, współczesne trendy i stylizacje-

– Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej ( biurowe, gastronomiczne i klubowe)

– Znak, litera, kolor

– Projektowanie wnętrz w obiektach zabytkowych

– Barwy natury, tworzywo roślinne w projektowaniu wnętrz

– Symbolika koloru w kulturze i religii, projektowanie witraży

– Struktury wystawiennicze

– Sztuka w mieście i w krajobrazie ( mural, instalacja, projekcja)

42

 

B.

Projektowanie wnętrz – ćwiczenia ( sem. II)

Zadania z obszaru przestrzeni mieszkalnej lub wnętrz

użyteczności publicznej

24

 

2.

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE – ćwiczenia ( sem. II)

12

4

3.

RYSUNEK TECHNICZNY/PERSPEKTYWICZNY/TECHNIKI PREZENTACYJNE

8

2

4.

MODELOWANIE W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ

( zajęcia w sali komputerowej z podziałem na grupy)

Programy: Autocad, Sketchup z pluginami, Archicad, Artlantis .

36

4

5.

MATERIA I FORMA – wykłady, warsztaty, seminaria

Elementy wiedzy technicznej i prawa, prezentacje produktów, warsztaty praktyczne

– Współczesny design w Polsce i na świecie ( wykłady)

– Podstawy prawa autorskiego i wybrane elementy obowiązujących

przepisów budowlanych (wykłady)

– Projektowanie partycypacyjne (wykłady)

– Elementy techniczne we wnętrzu ( światło, ogrzewanie, wentylacja…)

(wykłady)

Warsztaty praktyczne:

– Farby i masy strukturalne

– Drewno i materiały drewnopochodne ( warsztaty praktyczne w wydziałowej stolarni)

– Techniki malarstwa ściennego ( warsztaty na Wydziale malarstwa)

– Plotery tnące i drukarki 3D w projektowaniu mebli

30

4

II.

BLOK OGÓLNO-PLASTYCZNY

 

 

6.

KOLOR W PRZESTRZENI – zajęcia praktyczne do wyboru

 

8

A.

Malarstwo i rysunek – sem. I i II 

Podstawy teorii barw – sem. I

(rysunek z modela, akt , martwa natura, zajęcia plenerowe)

 

 

B.

RZEŹBA – sem. I i II

(modelowanie / glina, gips, tworzywa silikonowe)

 

 

C.

FOTOGRAFIA – sem.I i II

 

 

D.

MULTIMEDIA  sem.I i II

 

 

7.

PSYCHOFIZJOLOGIA WIDZENIA – wykłady i ćwiczenia sem. I

10

2

III.

BLOK TEORETYCZNY

 

 

8.

MATERIAŁOZNAWSTWO – wykłady sem. II

8

2

9.

HISTORIA KOLORU WE WNĘTRZACH – wykłady sem. I i II

18

3

IV.

PLENER MALARSKI

Dom plenerowy ASP w Dłużewie (czerwiec 2019)

 

 

Zajęcia semestru zimowego łącznie min. 30 punktów ECTS

Zajęcia semestru letniego łącznie min. 30 punktów ECTS

Rok akademicki łącznie min. 60 punktów ECTS

Szczegółowe efekty kształcenia dostępne w Dziekanacie WAW