Psychofiziologia Widzenia

mgr Helena Szczechura

 

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Humanistyczno- Społecznym SWPS w Warszawie. W trakcie studiów czynnie zaangażowana w projekty badawcze z zakresu psychologii poznawczej i klinicznej, szczególnie te, wykorzystujące okulografię i obejmujące badania ruchów oczu. Aktywnie uczestniczyła przy organizacji III Polskiej Konferencji Eyetrackingowej.

Udzielała się również w pracy klinicznej na oddziałach psychiatrycznych i w ośrodkach pomocy.

Dwukrotnie odbywała staż w Pracowni Psychofizjologii Widzenia  oraz współuczestniczyła w prowadzeniu zajęć z Autoprezentacji w latach 2016/2017 i 2019/2020.

Od 2018 roku współuczestniczy w prowadzeniu zajęć z Psychofizjologii Widzenia na studiach podyplomowych organizowanych przez Wydział Architektury Wnętrz.

Ukończyła również kursy z zakresu User Experience i Human-Centred Design. Obecnie zajmuje się głownie tematyką UX/UI (user experience/user interface design) oraz zastosowaniem zasad psychologii i wiedzy na temat zachowań ludzkich w projektowaniu.

 

Program


Zajęcia z Psychofizjologii Widzenia obejmują wykłady, eksperymenty, oraz indywidualne korekty ze studentami podczas dwóch semestrów I roku. W pierwszym semestrze są to zagadnienia podstaw budowy i działania systemu wzrokowego, organizacji percepcji, widzenia trójwymiarowego oraz barwnego. W drugim semestrze studenci zapoznają się zasadami odbioru i wpływem na ludzkie postrzeganie cech pamięci, temperamentu i osobowości oraz czynników społecznych. Omawiane jest także zjawisko synestezji. Cechą charakterystyczną realizowanych zajęć są prace graficzne i fotograficzne studentów pokazujące plastyczne interpretacje wybranych tematów psychologicznych.