Psychofiziologia Widzenia

2525dr Jacek Szczechura

Ukończył magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzował się z neurofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej P.A.N. Od 1991 prowadzi pracownię psychofizjologii widzenia na Wydziale Architektury Wnętrz  Warszawskiej A.S.P.

Publikował pace z badań nad mózgowymi mechanizmami orientacji przestrzennej, roli ruchów oczu w odbiorze informacji wzrokowej oraz uwagi. Pracuje także jako psychoterapeuta. Dwukrotnie sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Program


Zajęcia z psychofizjologii widzenia obejmują    wykłady, eksperymenty, oraz  indywidualne korekty ze studentami na 2 semestrach I roku .W pierwszym semestrze są to zagadnienia podstaw budowy i działania systemu wzrokowego, organizacji percepcji, widzenia trójwymiarowego oraz barwnego W drugim semestrze studenci zapoznają się z wpływem na spostrzegania cech pamięci, osobowości oraz czynników społecznych. Omawiane jest także zjawisko synestezji. Cechą charakterystyczną realizowanych zajęć są prace graficzne i fotograficzne studentów pokazujące plastyczne interpretacje wybranych tematów psychologicznych.