Przedmioty teoretyczne niestacjonarne I st

Wiedza o sztuce

Historia Sztuki Powszechnej

Słownik Sztuki Współczesnej

Historia Sztuki Polskiej XIX-XX w.