Program Studiów Podyplomowych

1. Blok ogólno - plastyczny
2. Blok teoretyczny
3. Blok projektowy

 1. Formy zajęć
  a. Zajęcia praktyczne - ćwiczenia malarskie z natury, zajęcia plenerowe
  b. Wykłady z elementami prezentacji wizualnej i dyskusją ( dialog dydaktyczny)
  c. Ćwiczenia klauzurowe indywidualne i grupowe
  d. Warsztaty artystyczne
  e. Wizyty w pracowniach twórców

  Program studiów z przedmiotami  
  (wymiar, rozkład,  punkty ECTS)
  Semestr zimowy  (130  godzin, 10 zjazdów,  5 miesięcy X- II)                        .                                         

  1. Kolor w przestrzeni – malarstwo
  ( 8 godzin/ miesiąc)                                                                                                        8 ECTS
  2. Psychofizjologia widzenia
   (2 godziny/ miesiąc)                                                                                                      3 ECTS
  3. Historia koloru we wnętrzach
   (2 godziny/ miesiąc)                                                                                                      3 ECTS
  4. Modelowanie w przestrzeni wirtualnej
   ( 4  godziny/miesiąc)                                                                                                     4 ECTS
  5.  Wybrane zagadnienia projektowe                                                               8 ECTS  (4 x 2)
  Przedmiot realizowany w miesięcznych blokach programowych
   (6 godzin/ miesiąc)
  Proponowane bloki programowe
  a.  Przestrzeń mieszkalna, współczesne trendy  i stylizacje
  b.  Znak, litera, kolor w projektowaniu wnętrz
  c.  Barwy natury, tworzywo roślinne w projektowaniu wnętrz       
  d. S
  ymbolika koloru w kulturze i religii, projektowanie wnętrz sakralnych
  e. Kolor jako czynnik wprowadzający zmianę, remont, adaptacja, rewitalizacja
  6. Materia i forma (prezentacja produktów, elementy wiedzy technicznej i prawa
  ( 4 godziny/miesiąc)                                                                                         4 punkty ECTS.

                                                                                     Łącznie                           30 punktów ECTS

   

  Semestr letni  (110  godzin, 8 zjazdów,  4 miesiące III-VI)                                       .                                                     


  1. Kolor w przestrzeni – malarstwo
   ( 8 godzin/miesiąc)                                                                                                8 ECTS
  2. Materiałoznawstwo 
   
  ( 2 godziny/miesiąc)                                                                                              3 ECTS
  3. Historia koloru we wnętrzach
   (2 godziny/miesiąc)                                                                                                 3 ECTS
  4. Modelowanie w przestrzeni wirtualnej
   ( 4 godziny/miesiąc )                                                                                               4 ECTS
  5.  Wybrane zagadnienia projektowe                                                         8 ECTS (4 x 2)
   Przedmiot realizowany w miesięcznych blokach programowych
   (6 godzin/ miesiąc)
   Proponowane bloki programowe
  a.  Kolor  w projektowaniu wnętrz  zabytkowych  ( 6 godzin, dwa zjazdy )                                                          
  b.  Forma przestrzenna  w przestrzeni publicznej
  ( 6 godzin, dwa zjazdy) 
  c.  Struktury wystawiennicze (6 godzin, dwa zjazdy)
  d.  Sztuka w mieście, mural, instalacja, projekcja  ( 6 godzin, dwa zjazdy)   

   6. Materia i forma  ( prezentacja produktów, elementy wiedzy technicznej i prawa)                                       

  (4 godz./miesiąc)                                                                                                      4  ECTS 

                                                                           Łącznie                                           30  punktów ECTS