Program Studiów Podyplomowych

Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie
Studia podyplomowe “Kolor w kreacji wnętrza


Program studiów na rok akademicki 2018/2019

 I.

BLOK PROJEKTOWY

Ilość

godzin

Punkty
ECTS

 1.

WYBRANE ZAGADNIENIA PROJEKTOWE .

66

10

 A.

Projektowanie wnętrz – wykłady z ćwiczeniami ( sem. I i II )

Bloki programowe:

– Przestrzeń mieszkalna, ergonomia, współczesne trendy i stylizacje

– Znak, litera, kolor
– Barwy natury, tworzywo roślinne w projektowaniu wnętrz

– Symbolika koloru w kulturze i religii , projektowanie witraży

– Kolor przynoszący zmianę/ remont, adaptacja, rewitalizacja
– Projektowanie wnętrz biurowych
– Projektowanie wnętrz w obiektach zabytkowych

– Projektowanie wnętrz klubowych i gastronomicznych
– Struktury wystawiennicze

42

 

 B.

Projektowanie wnętrz – ćwiczenia ( sem. II)
Zadania z obszaru przestrzeni mieszkalnej lub wnętrz

użyteczności publicznej

24

 

 2.

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE – ćwiczenia ( sem. II)

12

4

 3.

RYSUNEK PERSPEKTYWICZNY/TECHNIKI PREZENTACYJNE

8

2

 4.

MODELOWANIE W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ

( zajęcia w sali komputerowej z podziałem na grupy

Programy: Autocad, Sketchup z pluginami, Archicad, Artlantis .

36

4

 5.

MATERIA I FORMA – wykłady, warsztaty, seminaria
Elementy wiedzy technicznej i prawa, prezentacje produktów, warsztaty praktyczne

– Podstawy prawa autorskiego
– Współczesny design w Polsce i na świecie
– Projektowanie partycypacyjne

– Światło – źródła i oprawy
– Elementy techniczne we wnętrzu ( ogrzewanie, wentylacja itp.)
– Farby i masy strukturalne ( warsztaty praktyczne)
– Drewno i materiały drewnopochodne ( warsztaty praktyczne w

wydziałowej stolarni)
– Plotery tnące i drukarki 3D w projektowaniu wnętrz ( j.w.)

30

4

  II.

BLOK OGÓLNO-PLASTYCZNY

 

 

  6.

KOLOR W PRZESTRZENI – zajęcia praktyczne

 

8

  A.

Malarstwo i rysunek – sem. I i II
(rysunek z modela, akt , martwa natura, zajęcia plenerowe)

 

 

 B.

Podstawy teorii barw – sem. I

 

 

 C.

Malarstwo ścienne we wnętrzu/techniki – warsztaty sem. I

 

 

  D.

RZEŹBA – sem. II
(modelowanie / glina, gips, tworzywa silikonowe)

 

 

  7.

PSYCHOFIZJOLOGIA WIDZENIA – wykłady i ćwiczenia sem. I

10

2

 III.

BLOK TEORETYCZNY

 

 

  8.

MATERIAŁOZNAWSTWO – wykłady sem. II

8

2

  9.

HISTORIA KOLORU WE WNĘTRZACH – wykłady sem. I i II

18

3

  IV.

PLENER MALARSKI
Dom plenerowy ASP w Dłużewie ( czerwiec 2019)

 

 

 


Zajęcia semestru zimowego łącznie min. 30 punktów ECTS
Zajęcia semestru letniego łącznie min. 30 punktów ECTS
Rok akademicki łącznie min. 60 punktów ECTS
Szczegółowe efekty kształcenia dostępne w Dziekanacie WAW