Pro­jek­to­wa­nie Wnętrz i Architektury

3809dr inż. arch. Konrad Styka, prof. Uczelni e-ma­il:
konrad.styka(at)asp.waw.pl

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Projektant domów jednorodzinnych, wielokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, adaptacji i rozbudów istniejących budynków o zróżnicowanej funkcji. Wykonuje też projekty obiektów przemysłowych. Od 2002 roku pracuje na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 2008, 2013, 2018 otrzymał Nagrody Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2012 r. W latach 2016-2019 Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych Wydziału Architektury Wnętrz.

 

2526

st.wykł. Małgorzata Jodłowska

Po studiach na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (dyplom w pracowni prof. M. Handzelewicz – Wacławek) i na Wydziale Architektury Wnętrz na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom u prof. H. Noskiewicz-Gałązki), łączy pracę wykładowcy na ASP w Pracowni Projektowania Architektury i Wnętrz z praktyką architekta–projektanta we własnej pracowni. Stypendia w Hiszpanii i roczne stypendium w Holandii w Akademie Industrielle w Eindhoven (w pracowni projektantów min. Ulfa Moritza i Gijsa Bakkera) a także kilkuletnia praca jako asystentka prof. Michała Gutta sprawiły, że tkaniny, obiekty sztuki i designu stały się istotnymi elementami projektowanych przestrzeni. Architekt w frrmach SKANSKA i TRAKON a obecnie jako partner w pracowni projektowej STUDIOSTUDIO

 

 

4639mgr Kamil Krasuski

Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz oraz Asystent w Pracowni Projektowania Wnętrz I w Katedrze Projektowania Wnętrz i Mebli w swojej macierzystej uczelni. W 2011 roku ukończył Podyplomowe Studium Pedagogiczne działające na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pierwszy kontakt ze studentami oraz pracą nauczyciela akademickiego rozpoczął jako asystent praktykant w Pracowni Projektowania Wnętrz i Architektury na Wydziale Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie w ramach praktyk podyplomowego studium pedagogicznego. Zajęcia asystenta sprawnie łączył z prowadzonym także w ramach praktyk kursem programu komputerowego do modelowania w przestrzeni 3D „SketchUp” według autorskiego programu nauczania. Od tamtej pory rozwija znajomość programów graficznych służących do modelowania oraz renderingu i animacji w przestrzeni 3D, aby wiedzę tę przetworzyć i przekazać młodym adeptom sztuki projektowej w sposób ciekawy oraz skuteczny. Uczestniczył, jako członek zespołów przy  projektowaniu wnętrz biurowych takich marek jak: Commercial Union i Royal Collection na terenie Warszawy oraz salonów sprzedaży firmy Sony w Łodzi i Gdańsku.

W latach 2012–2014 jako członek grupy projektowej  brał udział w projektowaniu głównej siedziby w Polsce światowej marki JTI  Polska zarówno na etapie projektu konkursowego jak i potem po wygranym konkursie,  na etapach projektów wykonawczych  i po-wykonawczych. Od wielu lat wspólnie z żoną Zuzanną prowadzi firmę „Tandem Design” projektując głównie  wnętrza domów i mieszkań.

 

Program Pracowni


Zajęcia w Pracowni Projektowania Wnętrz i Architektury na drugim roku SSL powinny nauczyć studentów przede wszystkim warsztatu – zgodnie ze ścieżką rozwoju: I rok – podstawy, II rok – warsztat, III rok – własna wypowiedź artystyczna, uwieńczona licencjatem.

Cele dydaktyczne:

Wykorzystanie umiejętności poznanych na I roku:

a) pojęć i zasad poznanych na podstawach projektowania i ergonomii (światło, faktura, kompozycja i relacje w przestrzeni, wielkości istotne w użytkowaniu wnętrz)

b) wiedzy poznanej na budownictwie (materiały budowlane i wykończeniowe, zasady konstruowania budynków i ich wnętrz, podstawowe instalacje)

c) sposobu przekazywania swojej idei poznanej na perspektywie – z akcentem na przekaz odręczny (szkic, perspektywa, aksonometria, makieta) ale także wykorzystanie poznanej już wiedzy w zakresie komputerów i rys. technicznego do rysunków rzutów, przekrojów i detali (oprac. tech.)

Nabycie nowej wiedzy i umiejętności:

a) Umiejętność zauważenia i pogodzenia dwóch kluczowych czynników w procesie projektowania – projekt architektoniczny/projekt wnętrza powstają w odpowiedzi na zapotrzebowanie inwestora, ale równie ważne jest uwzględnienie uwarunkowań, jakie wpływają na architekturę:

– konieczność zwrócenia uwagi na nawiązanie dialogu pomiędzy projektowanym budynkiem a otoczeniem.

– funkcjonalność rozwiązań projektowych i ich prawidłowość względem podstawowych wymagań przepisów i ergonomii – takich jak minimalne odległości, wysokość pomieszczeń itp.

b) Kształtowanie formy architektonicznej, z zachowaniem umiaru i powściągliwości w doborze środków wyrazu.

c) Operowanie światłem sztucznym w projekcie wnętrza, światłocieniem w projekcie budynku.

d) Dobór materiałów wykończeniowych

e) Umiejętność czytania projektów architektonicznych – także skomplikowanych funkcjonalnie.

Zajęcia obejmują prezentacje, ilustrowane zdjęciami – wprowadzające w zagadnienia istoty projektowania, rozwiązań funkcjonalnych, estetycznych i formalnych, w celu wskazania w studentom konieczności projektowania w określonej rzeczywistości, która wymusza stosowanie rozwiązań zgodnych z przepisami, uwarunkowaniami przestrzennymi, społecznymi i technicznymi – wynikającymi z lokalizacji. Przewidziano dwie klauzury na ocenę – sprawdzenie zapamiętania najważniejszych informacji oraz umiejętności szybkiego kształtowania przestrzeni.

W ramach zajęć obowiązuje studentów wykonanie projektów w obu ścieżkach tematycznych (projektowanie architektoniczne, projektowanie wnętrz)  zgodnie z podanym tematem i zakresem opracowania – robocza makieta, plansze z niezbędnymi rysunkami (rzuty, przekroje, elewacje, teren), wizualizacje, zapisanie projektu w formie elektronicznej, prezentacja publiczna.

Zadanie 1 (projektowanie architektoniczne) – obowiązkowe – niewielki pawilon informacyjny przy wejściu do  parku miejskiego,  lub  pawilon cukierni (sprzedaż gotowych wyrobów) w parku miejskim, lub pawilon ekspozycyjno-informacyjny o tematyce „ekologiczne życie w mieście” (zieleń w mieście, ekologiczna komunikacja, woda w mieście) w parku miejskim  w  Warszawie.

Zadanie 2 (projektowanie wnętrz) – obowiązkowe – wnętrze mieszkania – projekt na gotowym rzucie, z oferty mieszkań sprzedaży

Zadanie 3 (projektowanie architektoniczne) – do wyboru – letniskowy dom jednorodzinny  – dla rodziny 2+2, do około 100m2 p.u., bez garażu

Zadanie 3 (projektowanie wnętrz) – do wyboru –  wnętrze do własnego projektu architektonicznego pawilonu, z możliwością zamiany na inny rzut.

W ciągu roku akademickiego każdy wykonuje trzy zadania i dwie klauzury.

Zagadnienia towarzyszące, czyli sprawy opracowań technicznych – w odrębnym opracowaniu, są to detale – mebel wbudowany w mieszkaniu i lada recepcyjna – w uprzednio wykonanych projektach.