Pro­jek­to­wa­nie Wnętrz

2526

st.wykł. Małgorzata Jodłowska

Po studiach na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (dyplom w pracowni prof. M. Handzelewicz – Wacławek) i na Wydziale Architektury Wnętrz na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom u prof. H. Noskiewicz-Gałązki), łączy pracę wykładowcy na ASP w Pracowni Projektowania Architektury i Wnętrz z praktyką architekta–projektanta we własnej pracowni. Stypendia w Hiszpanii i roczne stypendium w Holandii w Akademie Industrielle w Eindhoven (w pracowni projektantów min. Ulfa Moritza i Gijsa Bakkera) a także kilkuletnia praca jako asystentka prof. Michała Gutta sprawiły, że tkaniny, obiekty sztuki i designu stały się istotnymi elementami projektowanych przestrzeni. Architekt w frrmach SKANSKA i TRAKON a obecnie jako partner w pracowni projektowej STUDIOSTUDIO.

 

4639

mgr Kamil Krasuski

Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz oraz Asystent w Pracowni Projektowania Wnętrz I w Katedrze Projektowania Wnętrz i Mebli w swojej macierzystej uczelni. W 2011 roku ukończył Podyplomowe Studium Pedagogiczne działające na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pierwszy kontakt ze studentami oraz pracą nauczyciela akademickiego rozpoczął jako asystent praktykant w Pracowni Projektowania Wnętrz i Architektury na Wydziale Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie w ramach praktyk podyplomowego studium pedagogicznego. Zajęcia asystenta sprawnie łączył z prowadzonym także w ramach praktyk kursem programu komputerowego do modelowania w przestrzeni 3D „SketchUp” według autorskiego programu nauczania. Od tamtej pory rozwija znajomość programów graficznych służących do modelowania oraz renderingu i animacji w przestrzeni 3D, aby wiedzę tę przetworzyć i przekazać młodym adeptom sztuki projektowej w sposób ciekawy oraz skuteczny. Uczestniczył, jako członek zespołów przy  projektowaniu wnętrz biurowych takich marek jak: Commercial Union i Royal Collection na terenie Warszawy oraz salonów sprzedaży firmy Sony w Łodzi i Gdańsku.

W latach 2012–2014 jako członek grupy projektowej  brał udział w projektowaniu głównej siedziby w Polsce światowej marki JTI  Polska zarówno na etapie projektu konkursowego jak i potem po wygranym konkursie,  na etapach projektów wykonawczych  i po-wykonawczych. Od wielu lat wspólnie z żoną Zuzanną prowadzi firmę „Tandem Design” projektując głównie  wnętrza domów i mieszkań.

 

Program Pracowni


Temat semestru zimowego:

1. Studium przestrzeni wnętrza mieszkalnego – projekt wnętrza mieszkalnego do 60m2.

Etap I – studium wnętrza – na bazie obrysu rzutu istniejącego wnętrza zorientowanego

pod względem stron świata i z zadanym wejściem, ale z możliwością kształtowania bryły (zróżnicowanie wysokości od 2.5–5m), przeprowadzić analizę aranżacji przestrzeni mieszkalnej tzn. określić możliwe strefy i podziały wewnętrzne, lokalizację otworów okiennych i ich wielkość oraz, jeśli jest to konieczne wprowadzenie antresoli i komunikacji pionowej.

Forma – szkice, makiety, dokumentacja fotograficzna pracy na modelu.

Etap II – projekt aranżacji wnętrza z etapu I (ale w oparciu o rzeczywisty rzut z określonymi przez architekta na etapie projektu budowlanego przegrodami, miejscami podłączeń instalacji etc).

Forma – szkice, makieta w skali 1:20 oraz rzut podłóg, przekroje i widoki ścian w skali 1:20 wybranego fragmentu  przestrzeni – plansze 50x70cm .

Celem zajęć  w semestrze zimowym jest zapoznanie studentów z tematyką projektowania wnętrza mieszkalnego w oparciu o studia nad przestrzenią- wynikającym z funkcjonalności rozwiązań, możliwości adaptacji wnętrza istniejącego, norm prawnych oraz zagadnień budowlanych (wyburzenia, podłączenia instalacyjne etc.).

W etapie I student ma możliwość stworzenia własnej przestrzeni w określonych granicach wynikających z kształtu przestrzeni i jej nasłonecznienia. Podejmuje się określenia stref nocnej i dziennej, definicji wielkości strefy wejścia i komunikacji wewnętrznej względem powierzchni pomieszczeń użytkowych. Dalsza praca nad projektem zwiększa stopień trudności – kiedy w etapie drugim jego rozwiązania z etapu I konfrontowane są z innymi aspektami projektowania wnętrz mieszkalnych.

Temat semestru letniego:

Projekt recepcji  w przestrzeni użyteczności publicznej wraz z węzłem sanitarnym dla klientów i osób niepełnosprawnych. Opracowanie w pełnym zakresie projektowym – z uwzględnieniem poszukiwań kolorystycznych i materiałowych oraz oświetlenia. Przestrzeń do zaprojektowania to kwadrat o wym. 7,5×7,5m – wys.3.5–4m lub prostokąty 4.5x9m i 6x12m (wys.4.5m). Proponowana recepcja dla małego hotelu, kancelarii prawniczej, agencji reklamowej, biura firmy farmaceutycznej, informatycznej lub kosmetycznej itp.

Zajęcia semestru letniego mają stanowić wprowadzenie do tematyki projektowania przestrzeni w użyteczności publicznej. Projekt ma określać charakteru przestrzeni ( tzw. lobby traktowanego jako przestrzenną „wizytówkę” użytkownika).

Na tym etapie student powinien sformułować założenia przestrzenno-funkcjonalne, zdefiniować przyjęte rozwiązania materiałowe i podjąć się zaprojektowania sztucznego oświetlenia (funkcjonalnego i dekoracyjnego) oraz kolorystyki.

Zadania te wymagają od studenta zapoznania się z literaturą dotyczącą podejmowanych zagadnień projektowych. Utrwalają one także wcześniej wprowadzone zagadnienia na wykładach z ergonomii o projektowaniu przestrzeni biurowych i recepcji.

Po zrealizowaniu tych zadań student powinien:

  1. być przygotowany do analizy przestrzeni zadania projektowego,
  2. samodzielnie sporządzić funkcjonalny projekt niewielkiej przestrzeni mieszkalnej,
  3. rozumieć zagadnienia projektowe wynikające z pracy nad przestrzenią publiczną (dostępność przestrzeni, zależność od ilości korzystajacych z niej użytkowników, zależność od charakteru kontaktu użytkowników czy konieczności stosowania się do określonych przepisów prawnych budowlanych, ppoż. I bhp),
  4. pogłębić umiejętności czytania rysunków budowlanych i korzystania z norm i przepisów.

Przy czym istotne jest aby praca studenta była samodzielna i stanowiła interesującą, w miarę możliwości konsekwentną, plastyczną wizję przestrzeni.

Propozycja programowa pracowni jest przede wszystkim propozycją takich zadań dla studentów, których zrealizowanie uczyłoby studentów podstawowych zagadnień z zakresu projektowania wnętrz i kształtowałoby ich warsztat.

Literatura

  • „Podręcznik Projektowania Architektoniczno-Budowlanego” E. Neufert Wydawnictwo Arkady 1992, wznowione ze zmianami w 2007.
  • „Projektowanie uniwersalne” Wytyczne do tworzenia dostępnego i funkcjonalnego otoczenia zewnętrznego” E. Kuryłowicz 2005.
  • Prawo budowlane (rozporządzenia i warunki techniczne).