Pro­jek­to­wa­nie Wnętrz i Architektury

3809dr inż. arch. Konrad Styka, prof. Uczelni e-ma­il:
konrad.styka(at)asp.waw.pl

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Projektant domów jednorodzinnych, wielokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, adaptacji i rozbudów istniejących budynków o zróżnicowanej funkcji. Wykonuje też projekty obiektów przemysłowych. Od 2002 roku pracuje na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 2008, 2013, 2018 otrzymał Nagrody Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2012 r. W latach 2016-2019 Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych Wydziału Architektury Wnętrz.

 

mgr Kamil Krasuski

Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2014 roku pracownik badawczo-dydaktyczny na stanowisku asystenta. Projektant wnętrz użyteczności publicznej specjalizujący się w aranżacji wnętrz biurowych. W 2022 obronił pracę doktorską na macierzystym wydziale. Swoje zainteresowania projektowe kieruje w stronę aranżacji współdzielonych przestrzeni do pracy oraz przestrzeni coworkingowych. Członek wielu grup projektowych aranżujących przestrzenie biurowe, sklepowe i hotele. Współzałożyciel studia projektowania wnętrz pod nazwą Tandem Design.

 

 

Program Pracowni


Zajęcia w Pracowni Projektowania Wnętrz i Architektury na drugim roku SSL powinny nauczyć studentów przede wszystkim warsztatu – zgodnie ze ścieżką rozwoju: I rok – podstawy, II rok – warsztat, III rok – własna wypowiedź artystyczna, uwieńczona licencjatem.

Cele dydaktyczne:

Wykorzystanie umiejętności poznanych na I roku:

a) pojęć i zasad poznanych na podstawach projektowania i ergonomii (światło, faktura, kompozycja i relacje w przestrzeni, wielkości istotne w użytkowaniu wnętrz)

b) wiedzy poznanej na budownictwie (materiały budowlane i wykończeniowe, zasady konstruowania budynków i ich wnętrz, podstawowe instalacje)

c) sposobu przekazywania swojej idei poznanej na perspektywie – z akcentem na przekaz odręczny (szkic, perspektywa, aksonometria, makieta) ale także wykorzystanie poznanej już wiedzy w zakresie komputerów i rys. technicznego do rysunków rzutów, przekrojów i detali (oprac. tech.)

Nabycie nowej wiedzy i umiejętności:

a) Umiejętność zauważenia i pogodzenia dwóch kluczowych czynników w procesie projektowania – projekt architektoniczny/projekt wnętrza powstają w odpowiedzi na zapotrzebowanie inwestora, ale równie ważne jest uwzględnienie uwarunkowań, jakie wpływają na architekturę:

– konieczność zwrócenia uwagi na nawiązanie dialogu pomiędzy projektowanym budynkiem a otoczeniem.

– funkcjonalność rozwiązań projektowych i ich prawidłowość względem podstawowych wymagań przepisów i ergonomii – takich jak minimalne odległości, wysokość pomieszczeń itp.

b) Kształtowanie formy architektonicznej, z zachowaniem umiaru i powściągliwości w doborze środków wyrazu.

c) Operowanie światłem sztucznym w projekcie wnętrza, światłocieniem w projekcie budynku.

d) Dobór materiałów wykończeniowych

e) Umiejętność czytania projektów architektonicznych – także skomplikowanych funkcjonalnie.

Zajęcia obejmują prezentacje, ilustrowane zdjęciami – wprowadzające w zagadnienia istoty projektowania, rozwiązań funkcjonalnych, estetycznych i formalnych, w celu wskazania w studentom konieczności projektowania w określonej rzeczywistości, która wymusza stosowanie rozwiązań zgodnych z przepisami, uwarunkowaniami przestrzennymi, społecznymi i technicznymi – wynikającymi z lokalizacji. Przewidziano dwie klauzury na ocenę – sprawdzenie zapamiętania najważniejszych informacji oraz umiejętności szybkiego kształtowania przestrzeni.

W ramach zajęć obowiązuje studentów wykonanie projektów w obu ścieżkach tematycznych (projektowanie architektoniczne, projektowanie wnętrz)  zgodnie z podanym tematem i zakresem opracowania – robocza makieta, plansze z niezbędnymi rysunkami (rzuty, przekroje, elewacje, teren), wizualizacje, zapisanie projektu w formie elektronicznej, prezentacja publiczna.

Zadanie 1 (projektowanie architektoniczne) – obowiązkowe – niewielki pawilon informacyjny przy wejściu do  parku miejskiego,  lub  pawilon cukierni (sprzedaż gotowych wyrobów) w parku miejskim, lub pawilon ekspozycyjno-informacyjny o tematyce „ekologiczne życie w mieście” (zieleń w mieście, ekologiczna komunikacja, woda w mieście) w parku miejskim  w  Warszawie.

Zadanie 2 (projektowanie wnętrz) – obowiązkowe – wnętrze mieszkania – projekt na gotowym rzucie, z oferty mieszkań sprzedaży

Zadanie 3 (projektowanie architektoniczne) – do wyboru – letniskowy dom jednorodzinny  – dla rodziny 2+2, do około 100m2 p.u., bez garażu

Zadanie 3 (projektowanie wnętrz) – do wyboru –  wnętrze do własnego projektu architektonicznego pawilonu, z możliwością zamiany na inny rzut.

W ciągu roku akademickiego każdy wykonuje trzy zadania i dwie klauzury.

Zagadnienia towarzyszące, czyli sprawy opracowań technicznych – w odrębnym opracowaniu, są to detale – mebel wbudowany w mieszkaniu i lada recepcyjna – w uprzednio wykonanych projektach.