Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Architektury Wnętrz

STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE
NA WYDZIALE ARCHITEKTURY WNĘTRZ

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE

Wydział Architektury Wnętrz organizuje od roku akademickiego 2012/2013
program obowiązkowych praktyk zawodowych dla studentów lat I-III LSS.
Każdy student musi obowiązkowo w czasie studiów licencjackich odbyć praktyki studenckie. Praktyki zawodowe najlepiej aby odbywały się podczas wakacji tak aby nie zaburzać toku studiów. Nie zaliczenie praktyk jest równoznaczne z niedopuszczeniem do egzaminu licencjackiego.

Kontakt z pełnomocnikiem Dziekana do spraw praktyk:

adiunkt Tomasz Gałązka
dyżur: sala numer 14 – wtorek godzina 13–14
lub kontakt drogą mailową:
asp.pracownia_mebla(at)wp.pl

Dokumenty do pobrania:

regulamin praktyk

wzór zapisu w dzienniku pratyk

 

Wydarzenia

Więcej

l>