Praktyki

STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE
NA WYDZIALE ARCHITEKTURY WNĘTRZ

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE

Wydział Architektury Wnętrz organizuje od roku akademickiego 2012/2013
program obowiązkowych praktyk zawodowych dla studentów lat I-III LSS.
Każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia musi obowiązkowo w czasie tych studiów odbyć praktyki studenckie. Praktyki zawodowe najlepiej aby odbywały się podczas wakacji tak aby nie zaburzać toku studiów. Nie zaliczenie praktyk jest równoznaczne z niedopuszczeniem do egzaminu licencjackiego.

Kontakt z pełnomocnikiem Dziekana do spraw praktyk:

adiunkt Tomasz Gałązka
dyżur: sala numer 14 – wtorek godzina 13–14
lub kontakt drogą mailową:
asp.pracownia_mebla(at)wp.pl

 

Dokumenty do pobrania:


regulamin praktyk

skierowanie na praktyki

wzór zapisu w dzienniku pratyk