Pracownia Projektowania Architektonicznego (ns)

3809

dr inż. arch. Konrad Styka, prof. Uczelni
e-ma­il: konrad.styka(at)asp.waw.pl

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Projektant domów jednorodzinnych, wielokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, adaptacji i rozbudów istniejących budynków o zróżnicowanej funkcji. Wykonuje też projekty obiektów przemysłowych. Od 2002 roku pracuje na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 2008, 2013, 2018 otrzymał Nagrody Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2012 r. W latach 2016-2019 Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych Wydziału Architektury Wnętrz.

 

Program Pracowni

Istotą programu pracowni jest zaakcentowanie dwóch kluczowych czynników w procesie projektowania – projekt architektoniczny powstaje w odpowiedzi na zapotrzebowanie inwestora, ale równie ważne jest uwzględnienie uwarunkowań, jakie wpływają na kształt budynku. Wynika stąd przede wszystkim konieczność zwrócenia uwagi na nawiązanie dialogu pomiędzy projektowanym budynkiem a otoczeniem. Drugi aspekt to funkcjonalność rozwiązań projektowych i ich prawidłowość względem podstawowych wymagań przepisów – takich jak minimalne odległości, wysokość pomieszczeń itp. Kolejne zagadnienie to kształtowanie formy architektonicznej, z zachowaniem umiaru i powściągliwości w doborze środków wyrazu. Ponadto, akcentowana będzie konieczność korzystania z wiedzy technicznej, która została omówiona wcześniej na zajęciach z budownictwa. Założenia programowe mają odzwierciedlenie w tematach zadań projektowych na poszczególne semestry. Tematy te nie są zbyt skomplikowane, dzięki czemu umożliwiają osiągnięcie prawidłowego rozwiązania funkcji, konstrukcji i formy. Korektom towarzyszyć będzie uświadamianie studentom istoty procesu projektowego – wskazanie, że składa się on z pewnych etapów, a ponadto – architekt stoi na czele wielobranżowego zespołu, musi mieć ogólną wiedzę w wielu dziedzinach, ale też współpracować z wieloma specjalistami, co wymusza utemperowanie kreacji na rzecz realności rozwiązań i umiejętności działania w zespole. Wybór tematu zależy od programu, jaki student/ka zrealizował w trakcie studiów licencjackich, stąd absolwenci wydziałów niezwiązanych ściśle z architekturą, projektują obiekty o prostszym programie, np. domy jednorodzinne

Zadania projektowe:

Niestacjonarne studia magisterskie sem. 1 – do wyboru:

  • niewielki budynek wielorodzinny (12–20 mieszkań)
  • niewielki budynek wielorodzinny z usługami (10–16 mieszkań + 2–3 lokale usługowe)

Niestacjonarne studia magisterskie sem. 2 i 3: – do wyboru:

  • schronisko turystyczne przy Kampinoskim Parku Narodowym, wieś Palmiry
  • mała gastronomia w parku miejskim
  • rozbudowa istniejącego budynku szkoły o salę sportową
  • budynek lokalnego dworca dla pasażerów autobusów przy dworcu Wilanowska
  • pawilon szatniowy z niewielkimi trybunami przy lokalnym boisku
  • budynek szkoleniowo-konferencyjny z częścią noclegową
  • przedszkole
  • lokalny klub (o profilu muzycznym lub z salą projekcyjną)