Pracownia Podstaw Projektowania (ns)

ad I dr KATARZYNA BUCHOLC (z d.KUŹNICKA)

Urodzona w 1971r. we Wrocławiu. Studia na Wydziale Architektury Wnętrz, ASP w Warszawie. Dyplom w 1996 – nagroda Ministra Budownictwa. Od 1997 pracuje na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie w Pracowni Podstaw Projektowania prowadzonej początkowo przez prof. Piotra Perepłysia, następnie przez dr Piotra Kwasieborskiego a obecnie przez prof. Lucjana Kasprzaka. W 2009 obrona pracy doktorskiej „Tożsamość, Cisza, Piękno – szukanie dróg ‘żywego oglądania’”. W latach 1998 – 2008 prowadzone prace badawcze dotyczące historycznych i współczesnych pustelni i pustelnictwa w Polsce (materiały wykorzystane w pracy doktorskiej). Od 2009 dydaktyka również w WSEiZ w Warszawie – prowadzenie ćwiczeń z Projektowania Wnętrz i wykładów z Ekologii Wnętrz. Prace własne to różnorakie poszukiwania projektowe wyrażane w kompozycjach wnętrz, malarstwie, rysunku i fotografii.

Program Pracowni

Cel zajęć:

  • Przygotowanie studenta do samodzielnych działań projektowych w podstawowym zakresie, pogłębianych w pracowniach na kolejnych latach studiów. Kształcenie umiejętności stosowania zrozumiałego języka projektowego na każdym etapie pracy. Właściwego programowania, konstruowania i czytelnego komponowania prostych układów przestrzennych.
  • Poszukiwanie piękna realizowane w świadomie kształtowanych formach będących obrazem jasnej, uporządkowanej myśli projektowej wynikającej z umiejętności uważnego badania rzeczywistości i rozumienia jej praw.
  • Posługiwanie się narzędziami opisu myśli projektowej w postaci makietowania, rysowania (rzut, przekrój, widok, perspektywa, aksonometria), fotografii, komponowania materiału dokumentacyjnego na planszach.
  • Orientacja w podstawowych materiałach wykorzystywanych w projektowaniu wnętrz

Sposób pracy to szczególny nacisk na działania manualne – rysunek odręczny  i makietowanie trójwymiarowe pozwalające na wielozmysłowe doświadczanie przestrzeni wraz z kształtującymi ją materiami, światłem i stabilnością konstrukcji.