Pracownia Podstaw Projektowania (ns)

Henryka Noskiewicz-Gałązka

Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.
Praca projektowa z zakresu architektury wnętrz i wystawiennictwa od 1969 roku.
Praca dydaktyczna na macierzystym wydziale od 1972; prowadziła Pracownię Podstaw Projektowania (1984 – 1990) i Pracownię Projektowania Wystaw (1990 – 2016) na studiach stacjonarnych, od 2004 r. również na studiach niestacjonarnych; prodziekan w latach 1981-1984 i 1987-1990, dziekan w latach 1990 -1993, 1993 -1996 i 1999 – 2002.
W latach 2001 – 2013 pełniła funkcję prodziekana ds. studiów niestacjonarnych
W 1992 r. otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1997 – profesora zwyczajnego.
Za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne otrzymała nagrody indywidualne i zespołowe.
W r. 2002 minister kultury przyznał jej stypendium twórcze. W 2004 została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
Pod jej redakcją ukazała się wydana przez ASP w Warszawie w 2010 r. publikacja z cyklu „Nestorzy Akademii” zatytułowana „ Henryka Noskiewicz-Gałązka. Wizualne działania: twórczość, dydaktyka”, a w 2012 „Teresa Kruszewska. Architekt wnętrz. Twórczość”.
Jest współautorką – z Barbarą Kowalewską i Tomaszem Gałązką – trzech części publikacji poświęconej historii i działalności Wydziału Architektury Wnętrz na przestrzeni ponad 100 lat istnienia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie opublikowanej w 2017 r.
Za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej w 2018 r. otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Cele dydaktyczne


Program Pracowni Podstaw Projektowania koncentruje się na przekazie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bazowego opanowania warsztatu projektanta. Rozwijamy zdolności obserwacji, analitycznego i syntetycznego myślenia.

Przedmiotem zajęć jest projektowanie przestrzeni w jej różnych aspektach.

Zadania przygotowują do działań w obszarze architektury wnętrz oraz wystawiennictwa, które to przedmioty stanowią specjalizacje na studiach I stopnia.

Zadania dotyczą porządkowania, modyfikowania oraz tworzenia przestrzeni w najbliższym otoczeniu człowieka poprzez odpowiednie wykorzystanie środków plastycznych do zaistniałych potrzeb funkcjonalnych oraz specyficznych celów projektowych określonych w założeniach wstępnych.

Zagadnienia omawiane:

  • Forma w przestrzeni – studium relacji z otoczeniem
  • Cechy form (skala, kształt, faktura, kolor, walor)
  • Cechy układów przestrzennych (rodzaje relacji form)
  • Funkcja i ergonomia
  • Forma, jako odpowiedź na postawioną ideę
  • Plastyczna metafora jako forma interpretacji
  • Studium projektowe małego wnętrza o zdefiniowanej funkcji
  • Studium projektowe formy lub małej przestrzeni otwartej o charakterze ekspozycyjnym

Przewidywana ilość zadań w semestrze to dwa lub trzy zadania w zależności od zaangażowania i możliwości grupy studentów.