1 Pracownia Komunikacji Wizualnej


2502

prof. ASP Bazyli Krasulak

Bazyli Krasulak (1956). Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz ASP
w Warszawie. Projektant grafiki użytkowej i wnętrz. W latach 90. dyrektor artystyczny i kreatywny w agencjach reklamowych. Od 1991 pracownik dydaktyczny Wydziału Architektury Wnętrz. W latach 1994–2007 prowadzący Pracownie podstaw projektowania graficznego. Kwalifikacje IIº w 2002. Od 2007 prowadzący Pracownię komunikacji wizualnej. Nagrody i wyróżnienia: KrakFilm, Clio Awards, Dea Awards, Złote Orły, Vidical

 

2503

st. wykł. Maciej Małecki

Maciej Małecki (1973). Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz ASP
w Warszawie (2001). Projektant grafiki użytkowej. Autor m.in. identyfikacji wizualnych, wydawnictw, plakatów teatralnych, witryn internetowych… Obecnie specjalizuje się w projektowaniu wydawniczym.
Od 2001 pracownik dydaktyczny WAW. W latach 2001–2006 asystent w Pracowni projektowania graficznego (od 2007 Pracowni komunikacji wizualnej) prof. Bazylego Krasulaka.
Od 2007 prowadzący Pracownie podstaw projektowania graficznego. Doktorant na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie.

Program pracowni


Projektowanie przekazu przez świadome użycie środków plastycznych płaskich i trójwymiarowych. Przełożenie przekazu werbalnego na język wizualny. Uświadomienie współzależności pomiędzy architekturą wnętrz i komunikacją wizualną. Projektowanie wieloelementowych wizualnych systemów informacyjnych: płaskich, przestrzennych i wirtualnych.

Pretekstem do zrealizowania ww. celów programowych jest plastyczna interpretacja tekstu i projekt wizerunku firmy z uwzględnieniem kontekstu przestrzennego; obszary projektowania związane z działaniami wystawienniczymi
i projektowaniem przestrzeni publicznej (współpraca projektowa z Pracowniami: Wystawiennictwa, Projektowania wnętrz, Projektowania Architektonicznego i Wybranych Zagadnień Projektowych).

Pracownia prowadzi zajęcia dla studentów I i II roku studiów magisterskich.