II Pra­cow­nia Pro­jek­to­wa­nia Ar­chi­tek­to­nicz­ne­go

dr Iwona Kalenik p.v.Cała

Iwona Kalenik jest absolwentką Politechniki Łódzkiej(2003) oraz Podyplomowego Studium Projektowania „architektura + dialog”(2006) w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, w której również obroniła rozprawę doktorską(2018). Od 2005 roku indywidualnie prowadzi pracownię projektową, w której realizuje projekty wnętrz. Zajmuje się również ilustrowaniem książek dla dzieci i prowadzeniem warsztatów architektonicznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w ramach projektów artystycznych (m.in. Fundacja Architektury, Fundacja Przystanek Twórczość). Jest beneficjentką stypendium artystycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015, 2020) oraz autorką publikacji o tematyce architektury miasta. Maluje akwarelami, szkicuje oraz pisze o architekturze.

KONTAKT: iwona.kalenik@asp.waw.pl

mgr Agnieszka Kacprzak

Agnieszka Kacprzak ukończyła studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Swoje ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe zdobywała praktykując w międzynarodowych pracowniach projektowych. Jej prace realizowane są w wielu skalach od architektoniczno urbanistycznej po instalacje i projekty małych form użytkowych. Od 2017 r. Agnieszka współtworzy kolektyw projektowy DRYF działający w obszarze architektury, designu i sztuki. Agnieszka zajmuje się również działaniami na rzecz zachowania i rewitalizacji dziedzictwa drewnianego budownictwa Podlasia z powodzeniem łącząc inspiracje lokalną kulturą i rzemiosło z nowymi technologiami. Jest asystentką w Pracowni Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Wnętrz w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

KONTAKT: agnieszka.kacprzak@asp.waw.pl

O Pracowni:


Pracownia jest miejscem pracy studentów i dydaktyków, architektów i artystów, którzy kierują swoje zainteresowania w stronę zagadnienia architektury miasta, rozumianej jako przestrzeń dialogu form i pustek, re-definiowania tożsamości, pamięci i doświadczania, wspólnotowego bycia, miejsca interakcji i komunikacji oraz bliskości z materią miasta.

Program skupia się na poszukiwaniu takich architektonicznych odpowiedzi na zaistniałe sytuacje i problemy w przestrzeni miejskiej, które będą podnosiły jej wartość przy zachowaniu troski o to, co zaistniałe. Tematy badawcze i projektowe, podejmowane w pracowni, skupiają się wokół przestrzeni miejskiej, w szczególności obszarów zdegradowanych przestrzennie, i dotyczą poszukiwania sposobów architektonicznej artykulacji wypełnienia ubytków oraz interwencji w istniejącej przestrzeni miejskiej.

Podkreślenie znaczenia metodologii badań i projektowania oraz rozumienia architektury jako sztuki oraz istotny element przestrzeni kulturowej to podstawowe założenia pracy studentów i dydaktyków w pracowni.

Celem pracowni jest zaawansowanie idei i metod badawczych oraz projektowych, refleksja nad problematyką odpowiedzialnego projektowania i sukcesywne wypracowywanie nowej formuły badawczej, opartej na etyce i trosce w odniesieniu do architektury miasta.

 Szczegółowy program na rok akademicki 2020 / 2021


W pracowni rozwijane będą idee związane z architekturą miasta oraz prowadzone będą badania dotyczące sposobów architektonicznej interwencji w istniejącej przestrzeni. Kontynuowana będzie współpraca z Wolskim Centrum Kultury – ośrodkiem intensywnie kierującym swoje działania również w kierunku projektowania w przestrzeni wspólnotowej, miejskiej, publicznej, z zaangażowaniem mieszkańców dzielnicy.

Problemy projektowe dla studentów III roku SSL oraz I roku SSM będą skoncentrowane wokół zagadnienia uzupełnień architektonicznych pustek i braków w kontekście etyki i troski w architekturze oraz wokół kwestii zauważania i projektowego uznania istniejących kontekstów przestrzennych, miejskiej ekologii oraz zbiorowej pamięci osadzonej w konkretnych miejscach. Głównym założeniem pracy projektowej jest poszukiwanie inspiracji i odpowiedzi w istniejącej architekturze miasta.

Obszarem działań projektowych będzie przede wszystkim rejon osiedla Koło w dzielnicy Wola.