Pra­cow­nia Pro­jek­to­wa­nia Ar­chi­tek­to­nicz­ne­go

6075

prof. Lech Koliński

Urodziłem się 14.01.1948 r. Od roku 1951 mieszkam w Zalesiu  Dolnym. W roku 1966 ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Zalesiu Dolnym. Studia  architektoniczne na Politechnice Warszawskiej odbyłem w latach 1966–71. Pracę magisterską z zakresu projektowania przemysłowego wykonałem u profesora Jana Hryniewieckiego. W roku 1971 rozpocząłem studia na ASP w Warszawie na Wydz. Projektowania Plastycznego. Pracę dyplomową z zakresu projektowania wnętrz wykonałem pod kierunkiem profesora Tadeusza Nowaka w roku 1974. W roku 1973 podjąłem pracę w ASP w Warszawie w Katedrze Projektowania Architektonicznego pracując z profesorem Tadeuszem Zielińskim, a od 1975 r. z profesorem Tadeuszem Kobylańskim. Od roku akademickiego 1992/93 prowadzę samodzielnie pracownię projektowania architektonicznego.

Od roku 2000 do 2005 byłem Kierownikiem Katedry Architektury i Budownictwa na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. W roku 2002  Prezydent RP nadał mi tytuł naukowy profesora. W latach 2002–2005 byłem pełnomocnikiem Rektora do spraw KBN na Wydz. Arch. Wnętrz. W roku 2002 byłem współorganizatorem warsztatów projektowych dla studentów II roku AW w ramach programu „ Ochrona dziedzictwa architektury drewnianej linii otwockiej” realizowanego pod patronatem Starosty Powiatu Warszawskiego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy współpracy Muzeum Ziemi Otwockiej. W 2008r. zostałem przedstawicielem wydziału A.W. ASP w Warszawie do senatu. Od 2008r pracuję na Wydziale Architektury Wnętrz w Wyższej Szkole  Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy ul. Wawelskiej. W latach 2000–2009  w przewodach I stopnia, raz  byłem opiekunem artystycznym i trzy razy recenzentem Od 2001 r. byłem promotorem kilkudziesięciu  magisterskich prac dyplomowych.

 

 

as. Iwona Cała

Iwona Cała jest absolwentką Politechniki Łódzkiej(2003) oraz Podyplomowego Studium Projektowania „architektura + dialog”(2006) w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, w której również obroniła rozprawę doktorską(2018). Od 2005 roku indywidualnie prowadzi pracownię projektową, w której realizuje projekty wnętrz. Zajmuje się również ilustrowaniem książek dla dzieci i prowadzeniem warsztatów architektonicznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w ramach projektów artystycznych (m.in. Fundacja Architektury, Fundacja Przystanek Twórczość). Jest beneficjentką stypendium artystycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015) oraz autorką publikacji o tematyce architektury miasta. Maluje akwarelami, szkicuje oraz pisze o architekturze.

Program Pracowni

Cel kształcenia: opanowanie umiejętności świadomego budowania przestrzeni dla człowieka i ścisle określonych funkcji w odniesieniu do miejsca, przy użyciu właściwej konstrukcji i materiałów  z uwzględnieniem ekonomiki rozwiązań. Szczególną uwagę przywiązuje się do związków między człowiekiem w ruchu a jego najbliższym otoczeniem, do ruchu w ogóle jako katalizatora funkcji i zjawisk wzrokowych, do granicy między wnętrzem a zewnętrzem. W realizacji ćwiczeń duży nacisk kładę na ideę projektu. Uczę zasady konwencjonalizmu i pogłosu w sztuce, przestrzegania ludzkiej skali, zasady narzucania przez formę wewnętrznego ładu. Uczę szukania formy w procesie integracji nierozdzielnych elementów. Przykładam dużą wagę do pracy analitycznej i studialnej, która pozwala na stopniowe, indywidualne dochodzenie do formy własnej i syntetycznej.

Przykładowe tematy:

  • projekt domu jednorodzinnego na wybranej działce w krajobrazie naturalnym
  • projekt małej gastronomii  w parku
  • projekt przestrzeni publicznej w istniejącej przestrzeni miejskiej ( pasaż, podwórko, plac )
  • projekt budynku uzupełniającego zabudowę w zurbanizowanej przestrzeni miejskiej
  • adaptacja budynków przemysłowych do nowych funkcji