Pra­cow­nia Pro­jek­to­wa­nia Ar­chi­tek­to­nicz­ne­go

Iwona Cała
Iwona Cała jest absolwentką Politechniki Łódzkiej(2003) oraz Podyplomowego Studium Projektowania „architektura + dialog”(2006) w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, w której również obroniła rozprawę doktorską(2018). Od 2005 roku indywidualnie prowadzi pracownię projektową, w której realizuje projekty wnętrz. Zajmuje się również ilustrowaniem książek dla dzieci i prowadzeniem warsztatów architektonicznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w ramach projektów artystycznych (m.in. Fundacja Architektury, Fundacja Przystanek Twórczość). Jest beneficjentką stypendium artystycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015) oraz autorką publikacji o tematyce architektury miasta. Maluje akwarelami, szkicuje oraz pisze o architekturze.

Program Pracowni


Cel kształcenia: opanowanie umiejętności świadomego budowania przestrzeni dla człowieka i ścisłe określonych funkcji w odniesieniu do miejsca, przy użyciu właściwej konstrukcji i materiałów  z uwzględnieniem ekonomiki rozwiązań. Szczególną uwagę przywiązuje się do związków między człowiekiem w ruchu a jego najbliższym otoczeniem, do ruchu w ogóle jako katalizatora funkcji i zjawisk wzrokowych, do granicy między wnętrzem a zewnętrzem. W realizacji ćwiczeń duży nacisk kładę na ideę projektu. Uczę zasady konwencjonalizmu i pogłosu w sztuce, przestrzegania ludzkiej skali, zasady narzucania przez formę wewnętrznego ładu. Uczę szukania formy w procesie integracji nierozdzielnych elementów. Przykładam dużą wagę do pracy analitycznej i studialnej, która pozwala na stopniowe, indywidualne dochodzenie do formy własnej i syntetycznej.

Przykładowe tematy


  • projekt domu jednorodzinnego na wybranej działce w krajobrazie naturalnym
  • projekt małej gastronomii  w parku
  • projekt przestrzeni publicznej w istniejącej przestrzeni miejskiej ( pasaż, podwórko, plac )
  • projekt budynku uzupełniającego zabudowę w zurbanizowanej przestrzeni miejskiej
  • adaptacja budynków przemysłowych do nowych funkcji