Postępowania o nadanie stopnia doktora


PRZEWODY OTWARTE


mgr Anna Marciniak

– 17.05.2012

promotor: prof. ASP J. Walendzik-Stefańska, ASP w Warszawie

„Pałac nieznany. Elementy wyposażenia i dekoracji wnętrzarskiej w pomieszczeniach zaplecza Sali Kongresowej i wybranych pomieszczeniach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie”

 


mgr Ewa Bochen-Jelska

– 26.04.2019

promotor: dr hab. Barbara Kowalewska, ASP w Warszawie

„Zestaw obiektów unikatowych”


mgr Radosław Górski

– 08.07.2014

promotor: dr hab. Barbara Kowalewska, ASP w Warszawie

„Projekt ekspozycji pt. Zmieniające się miasto w postindustrialnym budynku w Białymstoku z wykorzystaniem technik multimedialnych”


mgr Dariusz Śmiechowski

– 25.09.2014

promotor: prof. zw. P. Krajewski, ASP w Warszawie;

„Idea zrównoważonego rozwoju jako inspiracja dla działań projektowych i edukacyjnych”


mgr Anna Wręga

– 08.07.2015

promotor: prof. ASP J. Walendzik-Stefańska, ASP w Warszawie
promotor pomocniczy: dr Karol Murlak

„Neurodydaktyka a przestrzeń, wpływ kształtu przestrzeni oświatowej na procesy uczenia się”


mgr Joanna Kulpa

– 25.05.2016

promotor: prof. zw. Lech Koliński, ASP w Warszawie;

promotor pomocniczy: dr Hanna Faryna-Paszkiewicz;

„Studium badawcze w zakresie historii lokalizacji, funkcji i formy architektonicznej sanktuariów maryjnych Ziemi Lubawskiej”


mgr Jan Kochański

– 05.07.2017

promotor: prof. ASP Bazyli Krasulak, ASP w Warszawie;

promotor pomocniczy: dr Michał Kapczyński, ASP w Warszawie

„Projekt urządzenia doświadczalnego do badania komfortu siedzisk i jego wykorzystania w procesie projektowania mebli”


mgr Jan Diehl-Michałowski

– 14.12.2017

promotor: prof. ASP Bazyli Krasulak, ASP w Warszawie;

promotor pomocniczy: dr Agata Szydłowska;

„System informacji wizualnej w kontekście architektury wnętrz, na przykładzie przestrzeni Biblioteki Narodowej w Warszawie”


mgr Julia Karłowska

– 14.12.2017

promotor: dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. ASP – ASP w Warszawie

„Tożsamość twórcy – tożsamość miejsca. Percepcja znaczeń w przestrzeni”


mgr Kamil Krasuski

– 03.10.2018

promotor: dr hab. J. Walendzik-Stefańska, prof. ASP – ASP w Warszawie

„Przestrzeń pracy współdzielonej. Nowoczesna wizja miejsca przeznaczonego do pracy grupowej”


mgr Aleksandra Munzar-Sobolewska

– 03.10.2018

promotor: dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. ASP – ASP w Warszawie

„Dom. Ćwiczenia z obsługi.”


mgr Anna Skołożyńska-Cieciera

– 03.10.2018

promotor: dr hab. Barbara Kowalewska – ASP w Warszawie

„Jedna przestrzeń w wielu odsłonach”


mgr Karolina Kulis

– 28.03.2019

promotor: dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. ASP – ASP w Warszawie

promotor pomocniczy: dr Mikołaj Madurowicz

„Polskie podwórko – miastotwórczy element przestrzeni publicznej, tworzący lokalne społeczności”


mgr Maciej Jelski

– 16.04.2019

promotor: dr hab. Barbara Kowalewska – ASP w Warszawie

promotor pomocniczy: dr Tomasz Gałązka

„Opracowanie uniwersalnego systemu mebli do składowania oraz pracy”


mgr Klaudia Kuhn

– 16.04.2019

promotor: dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. ASP – ASP w Warszawie

„Między estetyką a emocją. Projekt domu jako narzędzie i przestrzeń wyrazu wewnętrznych potrzeb”


 

PRZEWODY ZAMKNIĘTE


Agnieszka Marczewska

Temat rozprawy:
“Zabawka jako narzędzie autoedukacji plastycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym”

Promotor: prof. ASP Jerzy Bogusławski
Recenzenci:
prof. Czesława Frejlich (ASP Kraków)
dr hab. Marek Błażucki (ASP Kraków)

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 20.12.2018
Termin obrony: 17.01.2019

Recenzja Recenzja Streszczenie

Adam Orlewicz

Temat rozprawy:
“Tekst literacki a forma wystawiennicza. Rozważania nad kształtem muzeum literackiego w epoce cyfrowej.”

Promotor: prof.Henryka Noskiewicz-Gałązka
Recenzenci:
prof. Jacek Cupryś (ASP Kraków)
prof. ASP Bazyli Krasulak (ASP Warszawa)

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 30.11.2017r.
Termin obrony – 14.12.2017r.

Recenzja Recenzja Streszczenie