Postępowania o nadanie stopnia doktora


PRZEWODY OTWARTE


 

wykł. Dariusz Śmiechowski

– 25.09.2014

promotor: prof. zw. P. Krajewski, ASP w Warszawie;

 


mgr Radosław Górski

– 08.07.2014

promotor: dr hab. Barbara Kowalewska, ASP w Warszawie

 


mgr Anna Wręga

– 08.07.2015

promotor: prof. ASP J. Walendzik-Stefańska; ASP w Warszawie

 


mgr Joanna Kulpa

– 25.05.2016

promotor: prof. zw. Lech Koliński, ASP w Warszawie;

promotor pomocniczy: dr Hanna Faryna-Paszkiewicz;

 


mgr Jan Kochański

– 05.07.2017

promotor: prof. ASP Bazyli Krasulak, ASP w Warszawie;

promotor pomocniczy: dr Michał Kapczyński, ASP w Warszawie

 


mgr Anna Skołożyńska-Cieciera

– 03.10.2018

promotor: dr hab. Barbara Kowalewska, ASP w Warszawie

 


mgr Jan Diehl-Michałowski

– 14.12.2017

promotor: prof. ASP Bazyli Krasulak, ASP w Warszawie;

promotor pomocniczy: dr Agata Szydłowska;

 


mgr Julia Karłowska

– 14.12.2017

promotor: dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. ASP – ASP w Warszawie

 


mgr Aleksandra Munzar-Sobolewska

– 03.10.2018

promotor: dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. ASP – ASP w Warszawie

 


mgr Kamil Krasuski

– 03.10.2018

promotor: dr hab. J. Walendzik-Stefańska, prof. ASP – ASP w Warszawie

 

 


PRZEWODY ZAMKNIĘTE


 

Agnieszka Marczewska

Temat rozprawy:
“Zabawka jako narzędzie autoedukacji plastycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym”

Promotor: prof. ASP Jerzy Bogusławski
Recenzenci:
prof. Czesława Frejlich (ASP Kraków)
dr hab. Marek Błażucki (ASP Kraków)

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 20.12.2018
Termin obrony: 17.01.2019

Recenzja Recenzja Streszczenie

Adam Orlewicz

Temat rozprawy:
“Tekst literacki a forma wystawiennicza. Rozważania nad kształtem muzeum literackiego w epoce cyfrowej.”

Promotor: prof.Henryka Noskiewicz-Gałązka
Recenzenci:
prof. Jacek Cupryś (ASP Kraków)
prof. ASP Bazyli Krasulak (ASP Warszawa)

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 30.11.2017r.
Termin obrony – 14.12.2017r.

Recenzja Recenzja Streszczenie