Postępowania o nadanie stopnia doktora


PRZEWODY OTWARTE


 


PRZEWODY ZAMKNIĘTE


Agnieszka Marczewska

Temat rozprawy:
“Zabawka jako narzędzie autoedukacji plastycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym”

Promotor: prof. ASP Jerzy Bogusławski
Recenzenci:
prof. Czesława Frejlich (ASP Kraków)
dr hab. Marek Błażucki (ASP Kraków)

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 20.12.2018
Termin obrony: 17.01.2019

Recenzja Recenzja Streszczenie

Adam Orlewicz

Temat rozprawy:
“Tekst literacki a forma wystawiennicza. Rozważania nad kształtem muzeum literackiego w epoce cyfrowej.”

Promotor: prof.Henryka Noskiewicz-Gałązka
Recenzenci:
prof. Jacek Cupryś (ASP Kraków)
prof. ASP Bazyli Krasulak (ASP Warszawa)

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 30.11.2017r.
Termin obrony – 14.12.2017r.

     Recenzja      Recenzja      Streszczenie

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019