Port­fo­lio i Gra­fi­ka Pre­zen­ta­cyj­na

rok II studiów I st.

6221

dr Anna Plewka

1991–1996 studia na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. Od 1996 roku pracownik dydaktyczny na wydziale Architektury Wnętrz, ASP w Warszawie. 05.1996 obrona pracy magisterskiej. Dyplom pt. ”Spotkanie”, w Pracowni Projektowania Mebli Prof. Zbigniewa Wójcickiego, na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. Teoretyczną praca magisterska pt. „Warsztaty Wiedeńskie”, pisana pod kierunkiem mgr Józefa Mrozka. 09.2009 obrona pracy doktorskiej pt. „Relacje światła w nowoczesnej architekturze wnętrz” na Wydziale Operatorskim w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, pod opieką dr hab. Mariusza Dąbrowskiego Pracownia Fotograficzna. Od 2006 działalność dydaktyczna w Pracowni Fotograficznej Wydziału Architektury Wnętrz, ASP w Warszawie, obejmuje I r. SSL i II r. NSL. Od 2013 prowadzi również zajęcia dydaktyczne Portfolio i Grafika Prezentacyjna obejmujące II r. SSL.

Założyciel i opiekun Koła Naukowego „filtr AW”, które powstało w 2010 r. na prośbę studentów, których zainteresowania wykraczają poza kurs podstawowy.

Program Przedmiotu

Zajęcia Portfolio obejmują II rok SSL. W trakcie zajęć studenci porządkują i uzupełniają na bieżąco dokumentację fotograficzną zrealizowanych projektów a następnie „budują” portfolio. Studenci wykorzystują istniejące materiały: rysunki, szkice i fotografie a następnie selekcjonują najlepsze z nich do tworzenia historii własnego dorobku. Tworzenie szkicowego projektu layout, propozycja wypełnienia szablonu materiałem zdjęciowym, rysunkami i opisem. Spotkania ze studentami z Portfolio i Grafiki Prezentacyjnej umożliwiają poszukiwania estetycznej oprawy prac i właściwego ich doboru. W trakcie zajęć dobywają się korekty wybranych prac, działania ulepszające jakość obrazu przy użyciu graficznych programów komputerowych oraz do cyfrowej obróbki zdjęć. W celu poprawy jakości materiału zdjęciowego poruszane są zagadnienia z zakresu ciemni cyfrowej: rozmiar obrazu, zmiana rozdzielczości, przygotowanie plików do druku, modyfikacja koloru w obrazie, zamiana zdjęć barwnych na monochromatyczne z podaniem różnorakich sposobów.