Podstawy Projektowania Wystawiennictwa Targowego

2523Prof. zw. Henryka Noskiewicz-Gałązka

Ur. w 1943 r. Studia na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 1962–1968. Od 1970 do 2010 roku praca projektowa z zakresu architektury wnętrz i wystawiennictwa. Ostatnie lata poświęca dokumentacji historii Wydziału Architektury Wnętrz. Od 1972 roku praca dydaktyczna na macierzystym wydziale; wielokrotnie pełniła funkcję prodziekana, a następnie dziekana. Od 1990 prowadzi Pracownię Wystawiennictwa. Po zorganizowaniu studiów niestacjonarnych pełniła funkcję pełnomocnika rektora ds. tych studiów, 2001–2013. Profesor zwyczajny – 1997.


Program Pracowni


Przedmiot do wyboru, realizowany w ramach pracowni Podstaw Projektowania wystawiennictwa. Podstawowym celem dydaktycznym pracowni jest rozbudzenie wyobraźni twórczej studenta i sprawdzenie jego predyspozycji do pracy w przestrzeni, gdzie ważne są nie tylko poszczególne elementy składowe, ale ich wzajemne relacje budujące nastrój i określające jej charakter.

Tematy zajęć – realizowane kolejno w semestrze III i IV w danym toku studiów – stopniowo przygotowują studenta do świadomego i twórczego działania w zakresie wystawiennictwa. Poprzez wykonywanie kolejnych ćwiczeń i dialog dydaktyczny student poszerza wiedzę architekta wnętrz o specjalizację wystawiennictwo, zapoznając się z określeniami, technikami i materiałami używanymi w danej dziedzinie.

Omawiane zagadnienia:

  1. Plastyczna interpretacja haseł – idei.
  2. Nauka poszukiwania i zbierania materiałów merytorycznych oraz budowa scenariusza do plastycznej opowieści – projektu ekspozycji targowej.
  3. Ćwiczenia studyjne – semestralne, ukazujące różnorodność rozwiązań w projektach ekspozycji takich jak np. niewielkie stoisko targowe.
  4. Nauka warsztatu projektowego – od koncepcji po końcową prezentację projektu: opracowanie plastyczne, graficzne, techniczne, opis materiałów, światło.

W roku akademickim wymagane jest kompleksowe i samodzielne opracowanie dwóch projektów – po jednym w semestrze zimowym i letnim, które obejmują zapis rysunkowy projektu: rzuty, widoki, przekroje i kolorystyka oraz opis materiałów, model projektowanej przestrzeni oraz dokumentację fotograficzna z modelu, bądź wizualizacje.

Opracowywane zadania mają ułatwić rozpoznanie indywidualnych cech twórczych studentów i uświadomić każdemu z nich własne predyspozycje, tak by na III roku studiów wybór pracowni projektowej był stosowny do umiejętności.