Podstawy Projektowania Wystawiennictwa (ns)

III rok studiów I stopnia; l i lI rok studiów II stopnia

5723

Adi. dr hab. Barbara Kowalewska
Nota biograficzna

Absolwentka Wydziału AW ASP w Warszawie (dyplom, 1995). Od 1998 r. praca na Wydziale AW warszawskiej ASP w prac. prof. zw. H. Noskiewicz-Gałązki na stanowisku asystent. Od roku ak. 2006/2007 samodzielna praca dydaktyczna w Pracowni Podstaw Projektowania Wystaw ze studentami II roku LSN. W 2008 r. uzyskała tytuł doktora, w 2015 r. tytuł doktora habilitowanego. Od roku ak. 2014/2015 – prodziekan do spraw studiów niestacjonarnych WAW. Ważniejsze realizacje: dla wydawnictwa Murator stoiska targowe i wystawy 1996–1997.;wnętrza stacji Metra: Śródmieście i Ratusz – 1997 r. (współpraca- Agencja 3a ASP W-wa), wystawy dla PME w W-wie w latach 2003–2005.;II nagroda w konkursie na projekt wnętrza pawilonu Polski na Expo 2005 Aichi/Japonia; wnętrza oraz wystawy stałe i czasowe dla Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie w latach 2006–2014; projekt i realizacja sali Senatu dla WUM, 2013 r.

Program Pracowni

Podstawowym celem dydaktycznym pracowni jest rozbudzenie wyobraźni twórczej studenta i sprawdzenie jego predyspozycji do pracy w przestrzeni, gdzie ważne są nie tylko poszczególne elementy składowe, ale ich wzajemne relacje budujące nastrój i określające jej charakter.

Tematy zajęć – realizowane kolejno w semestrze III i IV w danym toku studiów – stopniowo przygotowują studenta do świadomego i twórczego działania w zakresie wystawiennictwa. Po przez wykonywanie kolejnych ćwiczeń i dialog dydaktyczny student poszerza wiedzę architekta wnętrz o specjalizację wystawiennictwo, zapoznając się z określeniami, technikami i materiałami używanymi w danej dziedzinie.

Omawiane zagadnienia:

  1. Plastyczna interpretacja haseł – idei.
  2. Nauka poszukiwania i zbierania materiałów merytorycznych oraz budowa scenariusza do plastycznej opowieści – projektu ekspozycji.
  3. Ćwiczenia studyjne – semestralne, ukazujące różnorodność rozwiązań w projektach ekspozycji takich jak: mała przestrzeń galeryjna, stoisko targowe.
  4. Nauka warsztatu projektowego – od koncepcji po końcową prezentację projektu: opracowanie plastyczne, graficzne, techniczne, opis materiałów, światło.

W roku akademickim wymagane jest kompleksowe i samodzielne opracowanie dwóch projektów – po jednym w semestrze zimowym i letnim, które obejmują zapis rysunkowy projektu : rzuty, widoki, przekroje i kolorystyka oraz opis materiałów, model projektowanej przestrzeni oraz dokumentację fotograficzna z modelu, bądź wizualizacje.

Opracowywane zadania mają ułatwić rozpoznanie indywidualnych cech twórczych studentów i uświadomić każdemu z nich własne predyspozycje, tak by na III roku studiów wybór pracowni projektowej był stosowny do umiejętności.

 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem