Podstawy Projektowania Wnętrz (ns)

2527prof. zw. Przemysław Marek Krajewski

Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie 1972 (dyplom z wyróżnieniem). Praca artystyczno-dydaktyczna na Wydziale Architektury Wnętrz od 1973 r., początkowo jako asystent w Pracowni Projektowania Wnętrz prof. Włodzimierza Witteka.
Przewody kwalifikacyjne:
I stopień 1980 r. – ASP Warszawa
II stopień 1991 r. – ASP Gdańsk
W 1996 r. tytuł profesora sztuk plastycznych w dyscyplinie architektura wnętrz.
Od 2002 r. stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.
Od 1994 r. prowadzący Pracownię Projektowania Wnętrz. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i kilku prac doktorskich na macierzystym Wydziale.
1993–1996 – prodziekan Wydziału Architektury Wnętrz
1996–1999 – dziekan Wydziału Architektury Wnętrz
2002–2005 – dziekan Wydziału Architektury Wnętrz

Twórczość artystyczna (wybór):
1992–1994 – projekty i realizacje adaptacji zabytkowej architektury w zespole parkowo-pałacowym w Natolinie dla Centrum Europejskiego, współpraca z inż. Stanisławem Sołtykiem
1996–97 – projekt i realizacja wystawy „Aurea Porta Rzeczypospolitej” z okazji 1000-lecia Gdańska w Muzeum Narodowym w Gdańsku, współpraca: Lech Tempczyk, Hubert Smużyński ASP Gdańsk
1997–98 – prace badawczo-projektowe zespołu architektonicznego dawnej Biblioteki Załuskich w Warszawie
2010 – projekt Muzeum Filtrów w Warszawie, współpraca: dr Radosław Skalski
2011 – projekty dla ZOO w Warszawie, współpraca: dr Radosław Skalski

PROGRAM PRACOWNI


Program pracowni Podstaw Projektowania Wnętrz skupia się nie tylko na przekazaniu podstawowej wiedzy z zakresu projektowania, ale i na wykształceniu umiejętności potrzebnych do uprawiania w przyszłości zawodu architekta wnętrz. Zadania projektowe obejmują w swym zakresie  tematy  małych przestrzeni wnętrz użyteczności publicznej. Poruszane tematy zadań i zakres ich opracowania  koncentrują się przede wszystkim na wykorzystaniu dostępnych środków plastycznych w tworzeniu, porządkowaniu  i modyfikowaniu projektowanej przestrzeni. Zajęcia prowadzone są w systemie korektowym, na zadanych lub też zaproponowanych przez studenta, istniejących podkładach architektonicznych. Wydanie tematu projektowego to początek współpracy, wymiany poglądów, szeroko rozumianego dialogu pomiędzy studentem a dydaktykiem. Proces ten zaczyna się od przedstawienia koncepcji, poprzez poszukiwanie odpowiednich rozwiązań funkcjonalnych, przestrzennych, kolorystycznych, materiałowych, a kończy się na opracowaniu rozwiązań technicznych.
Na całość pracy projektowej studenta składają się:
– zdefiniowanie założeń koncepcji i opracowanie programu użytkowego
– proces projektowy oparty na indywidualnych korektach
– wykonanie opracowania projektu i przedstawienie go w formie plansz i makiety
– omówienie projektu