Podstawy Projektowania Wnętrz mieszkalnych

4199Piotr Kwasieborski profesor ASP

Profesor uczelni Piotr Kwasieborski – mgr inż. architekt i dr sztuki, jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1980) i Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie (1983). Od 1992 pracuje w ASP jako wykładowca, od 1996 jako starszy wykładowca, adiunkt kw. I stopnia od 2002. W latach 1996–1999 oraz 2005–2012 był prodziekanem Wydziału Architektury Wnętrz. W latach 2012 – 2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału. Jest autorem licznych projektów indywidualnych i zespołowych w dziedzinie architektury, architektury wnętrz, mebli oraz grafiki użytkowej, w tym: projektu wytwórni papierów wartościowych Nigerian Security Printing & Minting Company in Abuja (Nigeria), projektu centralnego meczetu dla Stanu Borno (Nigeria), projektu prospektu organowego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Trójcy przy Placu Małachowskiego Warszawie. W ostatnich latach zajmuje się głównie projektowaniem wnętrz sklepów i ich wyposażenia oraz projektowaniem wnętrz mieszkalnych i mebli dla inwestorów indywidualnych.

 

Program pracowni


Przedmiot do wyboru w ramach obowiązkowego kursu w Pracowni Podstaw Projektowania Wnętrz dla studentów drugiego roku studiów niestacjonarnych. Zadania realizowane są w ramach dialogu między studentem i dydaktykiem w cyklu indywidualnych korekt.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi w pracy architekta wnętrz, zaznajomienie z kompleksem zagadnień składających się na przebieg procesu projektowego. Procesu rozpoczynającego się określeniem potrzeb użytkowników oraz analizą zastanej tkanki architektonicznej, czynników stanowiących podstawę sformułowania programu użytkowego, prowadzącego następnie do znalezienia właściwych zależności funkcjonalnych, wypracowania interesujących rozwiązań przestrzennych, materiałowych i kolorystycznych. Przedmiotem zainteresowania tych zajęć są nieduże wnętrza mieszkalne, zaspokajające potrzeby niewielkiej liczby użytkowników lub pojedynczych osób o sprecyzowanych wymaganiach funkcjonalnych. W trakcie pracy nad projektem nacisk kładziony jest na prawidłowe rozwiązania funkcjonalne i ergonomiczne, indywidualne, dopasowane do wymogów użytkownika rozwiązania przestrzenne, nieszablonowe, autorskie decyzje projektowe. Ważnym elementem kończącym kurs jest przygotowanie czytelnej i atrakcyjnej wizualnie prezentacji wykonanego projektu.