Pod­stawy Pro­jek­to­wa­nia Gra­ficz­ne­go

2503st. wykł. Maciej Małecki

Maciej Małecki (1973). Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz ASP
w Warszawie (2001). Projektant grafiki użytkowej. Autor m.in. identyfikacji wizualnych, wydawnictw, plakatów teatralnych, witryn internetowych. Obecnie specjalizuje się w projektowaniu wydawniczym.
Od 2001 pracownik dydaktyczny WAW. W latach 2001–2006 asystent w Pracowni projektowania graficznego (od 2007 Pracowni komunikacji wizualnej) prof. Bazylego Krasulaka. Od 2007 prowadzący Pracownie podstaw projektowania graficznego. Doktorant na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie.

Program Pracowni


Zapoznanie z bazowymi pojęciami i środkami wyrazu stosowanymi w komunikacji wizualnej / projektowaniu graficznym (litera, logotyp, znak, piktogram, układ typograficzny). Ćwiczenia realizowane manualnie
i z zastosowaniem graficznych programów komputerowych.
Program wzbogacony jest wykładami dotyczącymi podstaw typografii (historia rozwoju pisma, budowa litery, układ typograficzny). Pretekstem do zrealizowania ww. celów programowych jest przeprowadzenie szeregu ćwiczeń koncentrujących się na analizie wizualnych oraz znaczeniowych walorów formy graficznej i typograficznej z uwzględnieniem kontekstu przestrzennego.

Pracownia prowadzi zajęcia dla I roku studiów licencjackich.