Pod­sta­wy Gra­fi­ki Kom­pu­te­ro­wej

mgr Kamil Krasuski

Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz oraz Asystent w Pracowni Projektowania Wnętrz I w Katedrze Projektowania Wnętrz i Mebli w swojej macierzystej uczelni. W 2011 roku ukończył Podyplomowe Studium Pedagogiczne działające na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pierwszy kontakt ze studentami oraz pracą nauczyciela akademickiego rozpoczął jako asystent praktykant w Pracowni Projektowania Wnętrz i Architektury na Wydziale Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie w ramach praktyk podyplomowego studium pedagogicznego. Zajęcia asystenta sprawnie łączył z prowadzonym także w ramach praktyk kursem programu komputerowego do modelowania w przestrzeni 3D „SketchUp” według autorskiego programu nauczania. Od tamtej pory rozwija znajomość programów graficznych służących do modelowania oraz renderingu i animacji w przestrzeni 3D, aby wiedzę tę przetworzyć i przekazać młodym adeptom sztuki projektowej w sposób ciekawy oraz skuteczny. Uczestniczył, jako członek zespołów przy  projektowaniu wnętrz biurowych takich marek jak: Commercial Union i Royal Collection na terenie Warszawy oraz salonów sprzedaży firmy Sony w Łodzi i Gdańsku.

W latach 2012–2014 jako członek grupy projektowej  brał udział w projektowaniu głównej siedziby w Polsce światowej marki JTI  Polska zarówno na etapie projektu konkursowego jak i potem po wygranym konkursie,  na etapach projektów wykonawczych  i po-wykonawczych. Od wielu lat wspólnie z żoną Zuzanną prowadzi firmę „Tandem Design” projektując głównie  wnętrza domów i mieszkań.

 

Program Przedmiotu


Głównym celem przedmiotu jest  zapoznanie studentów Wydziału Architektury Wnętrz z programami  komputerowymi  służącymi do  modelowania , wizualizacji fotorealistycznej  projektów, animacji oraz  programów graficznych służących do przygotowywania dokumentacji technicznej oraz rysunków prezentacyjnych potrzebnych na każdym z etapów projektowania wnętrz, mebli oraz wystaw.

Zakres programowy przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Prezentacje wybranych programów komputerowych: AutoCAD ; CorelDRAW; Photoshop ze szczególnym naciskiem na przedstawienie efektów końcowych pracy na  tych programach.
 2. Kurs podstawowy programu  SketchUp Pro 2015 ( polska wersja językowa).
 • przygotowanie nowego pliku do pracy (oczyszczanie, przypisanie stylu, przypisanie jednostek do pliku),
 • tworzenie podstawowych brył geometrycznych,
 • obracania, kopiowanie, przesuwanie,
 • różnica między komponentem a grupą,
 • praca na warstwach,
 • przegląd wybranych wtyczek do programu,
 • podstawy animacji utworzonych scen (cienie, mgły, ukrywanie obiektów).

       3. Kurs podstawowy programu LayOut 2015 ( polska wersja językowa ).

 • tworzenie plansz z rzutami, widokami i przekrojami  w odpowiedniej skali,
 • wymiarowanie elementów (style wymiarowania),
 • praca na warstwach przy przygotowywaniu dokumentacji na planszach.

4. Kurs podstawowy wybranej wtyczki renderującej.

Metodyka pracy ze studentami:

Etap pierwszy pracy zostanie przeprowadzony na bazie ćwiczeń pt. „How to make it”

Prowadzący kurs prezentuje kolejno ćwiczenia pokazujące sposoby na modelowanie prostych brył, na początku, aby pod koniec ćwiczenia opierać jedynie na bardziej skomplikowanych bryłach przedstawiających rzeczywiste przedmioty. Przy czym ważne jest aby jak najszybciej zacząć modelować rzeczywiste przedmioty tj. poduszki, stoły, krzesła itp. Podczas modelowania na zajęciach wykładowca sprawnie wplata zagadnienia programowe kursów; SketchUp Pro 2015; LayOut 2015; wtyczki służącej do renderowania. Studenci na zajęciach wspólnie z nauczycielem modelują bryły. Zaliczeniem pierwszego etapu pracy jest egzamin z zagadnień prezentowanych na zajęciach w formie zajęć  na których studenci w ciągu 2 godzin (2 x 45 min) modelują przedmiot zaproponowany przez nauczyciela. Po zajęciach nauczyciel ocenia pracę każdego ze studentów.

Etap drugi pracy oparty zostanie na metodzie projektu:

Studenci łączą się w 2 lub 3 osobowe grupy  i na bazie dotychczasowej wiedzy zdobytej na poprzednim etapie pracy przygotowują animację ( krótki film w formacie plików *.avi)
Tytuł zadań zostanie wytypowany przez samych studentów w głosowaniu. Prowadzący zajęcia jest jedynie obserwatorem i pomocą przy przygotowywaniu projektu animacji. Zajęcia będą się odbywać na zasadzie korekt prowadzonych z każdą z grup. Do zaliczenia wymagane są minimalnie dwie korekty oraz złożenie przygotowanej animacji w odpowiednim terminie. Pierwsza korekta na etapie przygotowywanego przez grupy storyboardu całej animacji a druga  na próżniejszych etapach pracy. W tym etapie pracy nauczyciel ocenia grupę a nie poszczególnych studentów.