informacje ogólne

KOD PRZEDMIOTU STUDIA STACJONARNE

KODY PRZEDMIOTÓW STUDIA NIESTACJONARNE

INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH DRUGIEGO STOPNIA- I rok semestr letni 2019

INFORMACJA DLA STUDENTÓW – WYKŁADY -SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

Plany Zajęć

PLAN ZAJĘĆ STUDIA STACJONARNE SEMESTR ZIMOWY

PLAN ZAJĘĆ STUDIA STACJONARNE SEMESTR LETNI

 

PLAN ZAJĘĆ STUDIA NIESTACJONARNE I  STOPNIA SEMESTR LETNI

PLAN ZAJĘĆ STUDIA NIESTACJONARNE I  STOPNIA SEMESTR ZIMOWY

PLAN ZAJĘĆ STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA SEMESTR LETNI

PLAN ZAJĘĆ STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA SEMESTR ZIMOWY

Plan Studiów (Godziny dydaktyczne / punkty ECTS)

GODZINY DYDAKTYCZNE STUDIA STACJONARNE

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA – STACJONARNE

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA – STACJONARNE

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA – NIESTACJONARNE

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA – NIESTACJONARNE

 

TERMINARZ ZAKOŃCZENIA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020