Per­spek­ty­wa Odręczna i Ge­ome­tria

4392

rok l, studiów l st.

mgr Krzysztof Łyżyń
tel. 606 652 294
e-ma­il: lyzyn.krzysztof(at)gmail.com

Urodzony w 1974 r. Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, ze specjalizacją Wybranych Zagadnień Projektowych, którą ukończył z wyróżnieniem i tytułem Magistra Sztuki. Od 2000 r. prowadzi autorską pracownię w Warszawie, w której realizuje projekty z zakresu mebla i unikatowego przedmiotu oraz prowadzi otwarte warsztaty. Członek Okręgu Warszawskiego ZPAP. Od 2000 roku młodszy pracownik naukowy ASP i WSEiZ w Warszawie. Współzałożyciel Grupy twórczej Sztuka Użyteczna, działacz Interdyscyplinarnej grupy Młodzi Sztuką, jeden z koordynatorów Art Fresh Festival (AFF2014 i AFF2015). Eksploruje sztuki czyste i sztuki stosowane. Uczestnik wystaw zbiorowych i indywidualnych oraz licznych plenerów.

Program zajęć

Celem udoskonalenie warsztatu rysunkowego przeszłego  projektanta/ architekta wnętrz z naciskiem na umiejętność zastosowania wiedzy i metod przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie zgodnie z prawami widzenia; tak aby we wstępnych fazach poszukiwania możliwych rozwiązań tworzyć i przedstawiać własne koncepcje artystyczne za pomocą rysunku jako podstawowego narzędzia procesu projektowania.

  1. Przybliżenie metod przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie zgodnie z prawami widzenia, głównie przy pomocy narzędzi, jakich dostarcza geometria euklidesowa.
  2.  Geometria – podstawy rzutowania prostokątnego, aksonometria, podstawy teorii perspektywy, generowanie perspektyw obiektów zadanych rzutami.
  3. Rysunek perspektywiczny – umiejętność zapisywania myśli projektowej, opanowanierysunku jako podstawowego elementu warsztatu projektowego.
  4. Opanowanie umiejętności generowania perspektyw obiektów geometrycznych zadanych rzutami

Literatura podstawowa:

  • Leon Marek Suzin, Perspektywa wykresowa dla architektów., Arkady 1998.
  • Bogusław Grochowski, Geometria Wykreślna z Perspektywą Stosowaną., Wydawnictwo PWN 2010.
  • Teresa Romaszkiewicz-Białas, Perspektywa praktyczna dla architektów., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2006.

Literatura uzupełniająca:

  • Karel Teissig, Techniki rysunku., WAIF, Warszawa 1982.

 

 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem