Per­spek­ty­wa Odręczna i Ge­ome­tria

dr Iwona Cała jest absolwentką Politechniki Łódzkiej(2003) oraz Podyplomowego Studium Projektowania „architektura + dialog”(2006) w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, w której również obroniła rozprawę doktorską(2018). Od 2005 roku indywidualnie prowadzi pracownię projektową, w której realizuje projekty wnętrz. Zajmuje się również ilustrowaniem książek dla dzieci i prowadzeniem warsztatów architektonicznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w ramach projektów artystycznych (m.in. Fundacja Architektury, Fundacja Przystanek Twórczość). Jest benefisantką stypendium artystycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015) oraz autorką publikacji o tematyce architektury miasta. Maluje akwarelami, szkicuje oraz pisze o architekturze.


Rysunek perspektywiczny jest narzędziem wykorzystywanym na każdym etapie projektowania: od analiz po przedstawienie idei projektowych i konkretnych rozwiązań. Kurs pozwala poznać rysunek odręczny w stopniu pozwalającym traktować go jako podstawowy język przekazu koncepcji projektowych. Szybkie szkice, rysunki studyjne, odręczne zapisy widoków pejzażu miejskiego i elementów architektury wnętrz pozwalają poznać podstawowe zasady wykreślania geometrycznego perspektywicznych ujęć, ale przede wszystkim zaprzyjaźnić studentów z warsztatem odręcznego rysowania, uwrażliwić na znaczenie kontekstu, światła i cienia, proporcji.