Organizacja Studiów Podyplomowych

Terminy


Rozpoczęcie studiów  08.10.2021 r.
Semestr zimowy  trwa   od 08.10.2021 r.  do 26.02.2022 r.
Semestr letni  trwa        od 11.03.2022 r.  do 18.06.2022 r. 

Tryb studiów


Dwa zjazdy (piątek/sobota)  w miesiącu
18 zjazdów w roku akademickim

 

Zajęcia odbywają się w salach budynku AW Myśliwiecka 8 i wybranych obiektach ASP w Warszawie


piątek              16 00 – 20 30
sobota             9 00 –  17 15        z przerwą  13 00 – 14 00
          

Ilość godzin dydaktycznych


zjazd                 13 godzin
miesiąc            26 godzin
 rok                 240 godzin  ( 234 + 6 godzin plener malarski)

Terminy zjazdów


semestr zimowy:
15-16 X, 22-23 X, (2021)
5-6 XI, 19-20 XI,
3-4 XII, 10-11 XII,
14-15 I, 21-22 I (2022),
18-19 II, 25-26 II


semestr letni:
11-12 III, 25-26 III,
8-9 IV, 22-23 IV
6-7 V, 20-21 V,
3-4 VI, 10-11 VI