Organizacja Studiów Podyplomowych

Organizacja Studiów Podyplomowych

Terminy
Rozpoczęcie studiów  09.10.2020 r.
Semestr zimowy  trwa   od 09.10.2020 r.  do 27.02.2021 r.
Semestr letni  trwa        od 12.03.2021 r.  do 19.06.2021 r. 

Tryb studiów
Dwa zjazdy (piątek/sobota)  w miesiącu
18 zjazdów w roku akademickim

Zajęcia odbywają się w salach budynku AW Myśliwiecka 8 i wybranych obiektach ASP w Warszawie

piątek              16 00 – 20 30
sobota             9 00 –  17 15        z przerwą  13 00 – 14 00
          

Ilość godzin dydaktycznych  
zjazd                 13 godzin
miesiąc            26 godzin
 rok                 240 godzin  ( 234 + 6 godzin plener malarski)

Terminy zjazdów


Semestr zimowy
9-10 X, 16-17 X (2020)
 13-14 XI, 27-28 XI
4-5 XII, 18-19 XII
8-9 I, 15-16 I (2021)
19-20 II, 26-27 II

Semestr letni
12-13 III, 26-27 III (2021)
9-10 IV, 23-24 IV
7-8 V, 21-22 V
4-5 VI, 18-19 VI

*Ze względu na zajęcia naukowe pedagogów w szczególnych przypadkach  terminy zajęć mogą ulec zmianie.