Organizacja Studiów PodyplomowychTerminy
Rozpoczęcie studiów  18.10.2018 r.
Semestr zimowy  trwa   od 18.10.2018 r.  do 29.02.2019 r.
Semestr letni  trwa        od 01.03.2019 r.  do 30.06.2019 r. 

Tryb studiów
Dwa zjazdy (piątek/sobota)  w miesiącu
18 zjazdów w roku akademickim

Zajęcia odbywają się w salach budynku AW Myśliwiecka 8 i wybranych obiektach ASP
w Warszawie

piątek              16 00 - 20 30
sobota                  9 00 -  17 15        z przerwą  13 00 – 14 00
          

Ilość godzin dydaktycznych  
zjazd                 13 godzin
miesiąc            26 godzin
 rok                 240 godzin  ( 234 + 6 godzin plener malarski)

Terminy zjazdów


Semestr zimowy
18-19 X, 25-26 X (2019)
 8-9 XI, 22-23 XI
6-7 XII, 13-14 XII
10-11 I, 24-25 I (2020)
7-8 II, 28-29 II 

Semestr letni
13-14 III, 27-28 III (2020)
3-4 IV, 17-18 IV
8-9 V, 22-23 V
5-6 VI, 12-13 VI

(ferie woj. mazowieckie 10.02-23.02.20120 r. )