Organizacja Studiów Podyplomowych

Terminy
Rozpoczęcie studiów  12.10.2018 r.
Semestr zimowy  trwa   od 12.10.2018 r.  do 28.02.2019 r.
Semestr letni  trwa        od 01.03.2019 r.  do 30.06.2019 r.  

Tryb studiów
Dwa zjazdy (piątek/sobota)  w miesiącu
18 zjazdów w roku akademickim

Zajęcia odbywają się w salach budynku AW Myśliwiecka 8 i wybranych obiektach ASP w Warszawie

piątek                   16. 00 - 20. 30
sobota                  9. 00 -  17. 15        z przerwą  13. 00 – 14. 00
          

Ilość godzin dydaktycznych  
zjazd                 13 godzin
miesiąc            26 godzin
 rok                 240 godzin  ( 234 + 6 godzin plener malarski)

Zjazdy Studiów Podyplomowych  2018/2019 WAW

Semestr Zimowy
19,20 X 2018 r.
26,27 X

16,17 XI
23,24 XI

7,8 XII
14,15 XII

11.12 I 2019 r.
25,26 I

15,16 II
22,23 II

Semestr Letni
15,16 III
22,23 III

12,13 IV
26,27 IV

17,18 V
24,25 V

7,8 VI
14,15 VI