Kurs Sztuka we wnętrzu


Z powodu niedostatecznej ilości kandydatów

Kurs Sztuka we Wnętrzu został przeniesiony na następny rok akademicki 2020/2021
Będzie trwał 8 miesięcy od listopada do czerwca

Z powodu niedostatecznej ilości kandydatów
Kurs Sztuka we wnętrzu został przeniesiony na następny rok akademicki

Kurs doskonalenia zawodowego Sztuka we wnętrzu


 

Zapraszamy na cykl zajęć na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie pt: Sztuka we Wnętrzu.

Przybliżony program zajęć:

  • Malarstwo i rysunek – Rozumienie przez patrzenie

Cykl zajęć z malarstwa i rysunku, poruszających takie tematy jak:

Malarstwo – martwa natura, rysunek – studium postaci / szkic, wstęp do abstrakcji.

Prowadzenie dr Tomasz Knorowski, 20 godz. lekcyjnych

 

  • Historia sztuki – Od groty Lasceaux do mieszkania na Manhatanie – wnętrze jako sztuka

Cykl wykładów na temat sztuki we wnętrzu, sposobów zaspokojenia potrzeby obcowania ze sztuką na co dzień, dekoracji, statusu społecznego i kolekcjonerstwa.

Prowadzenie mgr Aleksandra Szacho-Głuchowicz, 10 wykładów po 2 godz. lekcyjne.

 

  • Rzeźba – Natura inspiracją człowieka

Cykl zajęć z rzeźby, dotyczących problemów występujących w naturze i sztuce (20 godz. lekcyjnych):

kompozycja, forma, proporcje

symetria – asymetria

statyka – dynamika

kontrast, materiałów i wielkości

Zajęcia prowadzi dr hab. Antoni Grabowski

 

  • Fotografia – Analog i cyfra – jak wykorzystać potencjał aparatu fotograficznego

Cykl zajęć z fotografii, dotyczących budowanie obrazu fotograficznego za pomocą świadomego wykorzystania technicznych możliwości aparatu (20h lekcyjnych)

 

  • fotografia cyfrowa a fotografia analogowa, omówienie różnic i podobieństw
  • tajniki sprzętu foto
  • praca z oświetleniem w studiu
  • praca na materiałach światłoczułych w ciemni.
  • fotografia dokument i sztuka

Zajęcia poprowadzi dr hab. Anna Plewka

 

 

 

Wszystkie zajęcia będą odbywać się na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie w dedykowanych pracowniach i salach wykładowych. W piątki i soboty w godzinach popołudniowych. Spotkanie organizacyjne oraz pierwsze zajęcia planowane są na 24.01.2020 r.

 

Cena kursu 80h lekcyjnych – 3250 zł

Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową sztukawewnetrzu@asp.waw.pl

 

Odpowiadamy na wszelkie pytania i udzielamy informacji pod mailem:

sztukawewnetrzu@asp.waw.pl

 

Zapraszamy

 

Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5; 00-065 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować na adres e-mail: iodo@asp.waw.pl. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), Akademia przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Akademii. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Akademię znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.asp.waw.pl/dane-osobowe/.

 

Kurs Sztuka we wnętrzu - konspekt