Konkurs dla Młodych Architektów

Miesięcznik Builder zaprasza do zgłaszania prac do zadania architektonicznego “DETAL ARCHITEKTONICZNY”. Zadanie “Detal architektoniczny” to projekt koncepcyjny dotyczący zastosowania wybranych materiałów i technologii w detalach lub elementach architektonicznych, w tym opcjonalnie innowacyjne sposoby ich wykorzystania, nowy design produktu, własny pomysł na nowatorską kreację. Można wykorzystać do konkursu własny, wcześniejszy projekt, lub zaproponować nowe rozwiązanie.

Zakres projektu: 

  1. Uczestnik wybiera minimum 4 dowolne rozwiązania różnych firm z listy wskazanych (załącznik 3 do Regulaminu) detale m.in. firm: Polbruk, Wiśniowski, Velux, Cemex,  LINK do rozwiązań wszystkich partnerów konkursu: http://buildercorp.pl/2018/10/09/najwazniejsze-informacje-o-kdma-2018/. W przypadku wyboru większej liczby rozwiązań niż 4 – może być wybrane więcej rozwiązań jednej z firm.
  2. Opis prezentujący wybrane rozwiązania, ich właściwości techniczne i walory estetyczne mające wpływ na opracowaną koncepcje detalu – maksymalnie po jednej stronie A4 na każde rozwiązanie, tj. objętość tekstu do 3,5 tys. znaków komputerowych ze spacjami.
  3. Detale należy zaprezentować w formie wizualizacji oraz jako osobne rysunki szczegółów w skali 1:10, ew. widoczne również w innych rysunkach przedstawiających koncepcję: np. rzutach, przekrojach lub w projekcie zagospodarowania terenu.
  4. Uzasadnienie korzyści wynikających z zastosowania wybranych rozwiązań – maksymalny opis dla jednego rozwiązania 1/2 strony A4, tj. objętość tekstu do 1 tys. znaków komputerowych ze spacjami.
  5. Nazwa własna pracy(tytuł).
Dodatkowo można również wykonać prace do zadania “Detal inżynierski” (budowlano-architektoniczny) z rozwiązaniami firm: Blachy Pruszyński, Ejot Polska oraz Selena SA. LINK do rozwiązań i technologii partnerów: http://buildercorp.pl/2018/10/09/najwazniejsze-informacje-o-kdmi-2018/
 
Do konkursu zapraszamy również studentów, którzy mają prace dyplomowe lub inne gotowe projekty wykonane w trakcie studiów. W tym przypadku wystarczy zgłosić pracę do  zadania konkursowego “Manifest Młodego Architekta” –  projekt koncepcyjny na dowolny temat będący odpowiedzią na zadanie konkursowe, stanowiące autorskie spojrzenie na architekturę. 

Organizatorzy zapewniają możliwość prezentacji projektu przed wybitnymi inżynierami i architektami oraz szansę na zdobycie pracy w najbardziej rozpoznawalnych na rynku firmach z branży budowlanej.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. DODATKOWO KAŻDA ZGŁOSZONA PRACA do konkursu zostanie zaprezentowana w specjalnej publikacji B4F.

Sprawdź, jak zgłosić się do udziału w konkursie KDMAhttp://buildercorp.pl/2018/10/09/najwazniejsze-informacje-o-kdma-2018/
REJESTRACJA ORAZ ZGŁASZANIE PRAC TRWA DO 3 MARCA 2019: 
REJESTRACJA możliwa jest na platformie B4F

http://b4f.buildercorp.pl/Events/Details/76