Kompozycja Brył i Płaszczyzn (ns)

ad I dr KATARZYNA BUCHOLC (z d.KUŹNICKA)

Urodzona w 1971r. we Wrocławiu. Studia na Wydziale Architektury Wnętrz, ASP w Warszawie. Dyplom w 1996 – nagroda Ministra Budownictwa. Od 1997 pracuje na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie w Pracowni Podstaw Projektowania prowadzonej początkowo przez prof. Piotra Perepłysia, następnie przez dr Piotra Kwasieborskiego a obecnie przez prof. Lucjana Kasprzaka. W 2009 obrona pracy doktorskiej „Tożsamość, Cisza, Piękno – szukanie dróg ‘żywego oglądania’”. W latach 1998 – 2008 prowadzone prace badawcze dotyczące historycznych i współczesnych pustelni i pustelnictwa w Polsce (materiały wykorzystane w pracy doktorskiej). Od 2009 dydaktyka również w WSEiZ w Warszawie – prowadzenie ćwiczeń z Projektowania Wnętrz i wykładów z Ekologii Wnętrz. Prace własne to różnorakie poszukiwania projektowe wyrażane w kompozycjach wnętrz, malarstwie, rysunku i fotografii.

Program Pracowni

Cel zajęć:

  • Zrozumienie istotnej roli kompozycji w projektowaniu, w tym świadome posługiwanie się językiem plastycznym w budowaniu układów przestrzennych
  • Poszukiwanie ładu przestrzennego i środków przybliżających do jego zaistnienia. Obszarem badań jest przestrzeń, której różnorodność charakterów, celów i przeznaczeń określana przez: elementy kompozycyjne (punkt, linia, płaszczyzna, bryła), narzędzia kompozycyjne (proporcje, rytm, kontrast, symetria, dominanta, prowadzenie wzroku itp.), czynniki plastyczne (kształt, kolor, walor, materia, światło).
  • Czerpanie inspiracji z natury – rozbudzanie wrażliwości na obserwację i rozumienie harmonii istniejących w świecie zjawisk przestrzennych (spójność celu, konstrukcji i kompozycji), docieranie do obiektywnych podstaw (zasad i struktury wewnętrznej) faktów plastycznych istniejących w świecie natury.
  • „Widzenie plastyczne” – ćwiczenie uważności, wnikliwości i rozumnych działań na każdym etapie drogi projektowej – od obserwacji poprzez zrozumienie i syntezę plastyczną (scenariusz) do koncepcji projektowej i realizacji ostatecznego dzieła. Celem tych działań jest „szukanie piękna” realizowane w pochyleniu się nad podstawowymi, pozornie oczywistymi faktami i wyciągania z nich wniosków plastycznych.

 

Projekt zadania semestralnego i ćwiczenia wprowadzające w postaci kompozycji przestrzennych i płaskich realizowane za pomocą modeli trójwymiarowych, rysunków, malarstwa i fotografii.