Kom­pu­te­ro­we Wspo­ma­ga­nie Pro­jek­to­wa­nia

mgr Marta Zimińska

Ukończyła Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. Od 2018 asystent w pracowni – zespole Projektowania Partycypacyjnego. Architekt wnętrz, projektant mebli i biomateriałów. Naukowo i praktycznie interesuje się projektowaniem zrównoważonym. Poza pracą na WAW zajmuje się koordynacją projektów z zakresu architektury wnętrz.

 

Volodymyr Melymuka

Urodziłem się w Ukrainie, gdzie ukończyłem Ternopil Cooperative Trade and Economic College. W 2012 roku przeprowadziłem się do Warszawy i rozpocząłem studia na Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania na Wydziale Architektury. Po roku podjąłem równolegle studia na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku 2017 uzyskałem dyplom inżynierski na WSEiZ, dostając wyróżnienie rektorskie. Za projekt dyplomowy otrzymałem również̇ wyróżnienie honorowe Jury Dorocznej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich we Francji PRIX SARP FR 2017. W roku 2018 obroniłem dyplom magisterski z wyróżnieniem na ASP, a także wziąłem udział w X edycji wystawy “Coming Out – Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie” zwieńczonej wyróżnieniem rektorskie za najlepszy dyplom.

Od czasów studenckich biorę udział w międzynarodowych konkursach architektonicznych oraz urbanistycznych, a także zajmuje się projektowaniem wnętrz oraz sztuką malarską.


Program Przedmiotu


Zapoznanie z zasadami działania kilku różnych komputerowych systemów wspomagania projektowania jako narzędzi ułatwiających zaprezentowanie stworzonego projektu.
Studenci zdobywają m.in. umiejętność sporządzania dokumentacji technicznej projektu, przedstawiania własnych koncepcji projektu jako komputerowego modelu 3D i realistycznej wizualizacji. Zdobycie tych umiejętności ma na celu usprawnienie procesu projektowania i realizacji projektów wnętrz jako elementów niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej.
Pracownia prowadzi zajęcia dla II i III roku stacjonarnych studiów I stopnia oraz dla II roku niestacjonarnych studiów I stopnia