Kom­pu­te­ro­we Wspo­ma­ga­nie Pro­jek­to­wa­nia

2540wykł. Justyna Jabłońska

Justyna Jabłońska (1975). Absolwentka Studium Architektoniczno-Budowlanego im. St. Noakowskiego w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem I-go stopnia SARP) i Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Współpracuje z różnymi pracowniami projektowymi. Autorka i współautorka projektów domów jednorodzinnych oraz projektów wnętrz, zarówno mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej. Od 2000 r. prowadzi zajęcia w Pracowni Komputerowego Wspomagania Projektowania.

 

Program Przedmiotu


Zapoznanie z zasadami działania kilku różnych komputerowych systemów wspomagania projektowania jako narzędzi ułatwiających zaprezentowanie stworzonego projektu.
Studenci zdobywają m.in. umiejętność sporządzania dokumentacji technicznej projektu, przedstawiania własnych koncepcji projektu jako komputerowego modelu 3D i realistycznej wizualizacji. Zdobycie tych umiejętności ma na celu usprawnienie procesu projektowania i realizacji projektów wnętrz jako elementów niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej.
Pracownia prowadzi zajęcia dla II i III roku stacjonarnych studiów I stopnia oraz dla II roku niestacjonarnych studiów I stopnia