Julia Karłowska

GENIUS LOCI


Premierowy pokaz reprodukcji fotografii „Genius Loci ” stanowiących tryptyk „Genius Loci” (fotografia cyfrowa, 2019), w ramach wystawy grupowej „Salon Parametryczny +”.
Kurator wystawy: prof. Paweł Nowak,
Galeria Salon Akademii Koneser ASP w Warszawie – Centrum Praskie Koneser, 02.2020

KOEGZYSTENCJE

Premierowy pokaz reprodukcji dwóch fotografii: “Koegzystencje 1” (fotografia cyfrowa, 2017) oraz “Koegzystencje 2” (fotografia cyfrowa, 2017) stanowiących cykl “Koegzystencje”, na wystawie “Types of Spaces – exhibition of didacticians of Faculty of Interior Design Academy of Fine Arts in Warsaw”. Wystawa stanowi owoc nawiązania współpracy pomiędzy Wydziałem Architektury Wnętrz ASP w Warszawie a CKP College of Fine Arts in Bangalore.
Kurator wystawy: mgr Anna Krzemińska