Informacje ogólne

Kolor w kreacji wnętrza


Jeśli chcesz zdobyć i pogłębić wiedzę oraz umiejętności, doświadczyć atmosfery naszej uczelni, znaleźć  się w świecie sztuki i poczuć się prawdziwym artystą zapraszamy w roku akademickim 2021/2022 !

Kierunek : Architektura wnętrz
Nazwa studiów: Kolor w kreacji wnętrza
Rodzaj studiów:  studia  podyplomowe
Typ studiów:  studia niestacjonarne
Czas trwania:  rok,  2 semestry,  9 miesięcy
Ilość godzin dydaktycznych:  240
Forma studiów: 2 zjazdy  w miesiącu (piątek, sobota)
Miejsce odbywania zajęć :  sale budynku WAW,  ul. Myśliwiecka 8, 00-459 Warszawa
Liczba miejsc:  60
Minimalna liczba słuchaczy: 10
Termin rozpoczęcia zajęć:  08.10.2021 roku

Koszt miesięczny:          750 PLN
Koszt roku studiów :   6750 PLN
Opłata rekrutacyjna:      50 PLN
Wpisowe:                        200 PLN
(szczegółowe warunki płatności wg umowy na usługi edukacyjne)

Wymagania  stawiane kandydatom na studia podyplomowe.


Studia podyplomowe są przeznaczone dla:
–  osób działających lub planujących działalność  w obszarze sztuki  i architektury wnętrz legitymujących się dyplomem studiów wyższych I lub II stopnia.

Cel zamierzenia.


Celem studiów podyplomowych na Wydziale Architektury Wnętrz jest potrzeba poszerzania wiedzy i umiejętności  w obszarze projektowania  wnętrz; „wnętrz” rozumianych  tradycyjnie, jako przestrzenie wewnątrz-obiektowe oraz jako przestrzenie otwarte – wnętrza urbanistyczne w strukturze miasta i krajobrazie otwartym.            
Program studiów jest skierowany zarówno do artystów i projektantów jak i osób pragnących rozpocząć  rozwijanie swojej wrażliwości artystycznej w kreacji własnego otoczenia (domu, mieszkania, środowiska).