II Pra­cow­nia Pro­jek­to­wa­nia Wnętrz

Pracownia Projektowania Wnętrz II (rok III, l st.; rok l, lI, ll st.)

4199Profesor uczelni . Piotr Kwasieborski

Profesor uczelni Piotr Kwasieborski – mgr inż. architekt i dr sztuki, jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1980) i Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie (1983). Od 1992 pracuje w ASP jako wykładowca, od 1996 jako starszy wykładowca, adiunkt kw. I stopnia od 2002. W latach 1996–1999 oraz 2005–2012 był prodziekanem Wydziału Architektury Wnętrz. W latach 2012 – 2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału. Jest autorem licznych projektów indywidualnych i zespołowych w dziedzinie architektury, architektury wnętrz, mebli oraz grafiki użytkowej, w tym: projektu wytwórni papierów wartościowych Nigerian Security Printing & Minting Company in Abuja (Nigeria), projektu centralnego meczetu dla Stanu Borno (Nigeria), projektu prospektu organowego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Trójcy przy Placu Małachowskiego Warszawie. W ostatnich latach zajmuje się głównie projektowaniem wnętrz sklepów i ich wyposażenia oraz projektowaniem wnętrz mieszkalnych i mebli dla inwestorów indywidualnych.

 

6109dr hab Beata Dobryjanowicz

Absolwentka Wydziału AW ASP w Warszawie (dyplom – 1997). Od 1997 r. praca na Wydziale AW warszawskiej ASP, początkowo w Pracowni Rysunku Perspektywicznego i Geometrii Wykreślnej, później w Pracowni Podstaw Projektowania adiunkta I st. Piotra Kwasieborskiego. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora, a w 2020 tytuł dr habilitowanego. Obecnie adiunkt w Pracowni Projektowania Wnętrz II. Jest autorką licznych projektów wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej, takich jak biura, sklepy czy przychodnie lekarskie.

 

 

Program Pracowni


Pracownia prowadzi kurs projektowania wnętrz dla studentów III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich. Program pracowni skupia się na przekazaniu wiedzy i wykształceniu umiejętności niezbędnych przy uprawianiu zawodu architekta wnętrz. Zadania z jednej strony koncentrują się wokół wykorzystania środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni architektonicznej, a z drugiej strony pokazują wielowątkowość i interdyscyplinarność zagadnień składających się na warsztat architekta wnętrz. Preferowaną metodą projektową jest dochodzenie do rozwiązań przestrzennych drogą kolejnych przybliżeń w skali – od ogółu do rozwiązań szczegółowych. Nacisk położony jest na indywidualizowanie zadań i użycie różnorodnych narzędzi przy pracy nad projektem. Ponadto w zależności od charakteru i skali projektowanej przestrzeni, zakres opracowania oraz sposób prezentacji są zawsze ustalane jednostkowo. Kreatywne i oryginalne podejście do rozwiązań projektowych jest ważnym składnikiem oceny pracy studentów.