II Pra­cow­nia Pro­jek­to­wa­nia Wnętrz

Pracownia Projektowania Wnętrz II (rok III, l st.; rok l, lI, ll st.)

4199

adiunkt I st. Piotr Kwasieborski

adiunkt I st. Piotr Kwasieborski – mgr inż. architekt i dr sztuki, jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1980) i Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie (1983). Od 1992 pracuje w ASP jako wykładowca, od 1996 jako starszy wykładowca, adiunkt kw. I stopnia od 2002. W latach 1996–1999 oraz 2005–2012 był prodziekanem Wydziału Architektury Wnętrz. W roku 2012 został wybrany na dziekana. Jest autorem licznych projektów indywidualnych i zespołowych w dziedzinie architektury, architektury wnętrz, mebli oraz grafiki użytkowej, w tym: projektu wytwórni papierów wartościowych Nigerian Security Printing & Minting Company in Abuja (Nigeria), projektu centralnego meczetu dla Stanu Borno (Nigeria), projektu prospektu organowego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Trójcy przy Placu Małachowskiego Warszawie. W ostatnich latach zajmuje się głównie projektowaniem wnętrz sklepów i ich wyposażenia oraz projektowaniem wnętrz mieszkalnych i mebli dla inwestorów indywidualnych.

 

6109

dr sztuki Beata Dobryjanowicz

Absolwentka Wydziału AW ASP w Warszawie (dyplom – 1997). Od 1997 r. praca na Wydziale AW warszawskiej ASP w Pracowni Rysunku Perspektywicznego i Geometrii Wykreślnej. Później asystentka w Pracowni Podstaw Projektowania adiunkta I st. Piotra Kwasieborskiego. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora. Obecnie asystent w Pracowni Projektowania Wnętrz Piotra Kwasieborskiego. Od 2013 – prowadząca Pracownię Projektowania Wnętrz dla studentów II roku studiów niestacjonarnych. Jest autorką licznych projektów wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej, takich jak biura, sklepy czy przychodnie lekarskie, m. in. wnętrza kliniki stomatologicznej Este-Dent w Warszawie; rysunki do książek dla wydawnictwa “Burchard edition”.

 

 

2542

mgr inż. architekt Anatol Kuczyński

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1979) w latach 1993–2009, od 2012 jest starszym wykładowcą WAW ASP, a od 2009 także starszym wykładowcą PJWSTK w Warszawie. Jest autorem licznych projektów indywidualnych i zespołowych w dziedzinie architektury i architektury wnętrz, w tym: projektu wnętrz biurowych w budynkach PKO S.A. przy ul. Giełdowej i Grzybowskiej w Warszawie, projektu osiedla mieszkaniowego Simon Bolivar Strasse w Berlinie (z H&P&K Atelier), projektu przebudowy salonu samochodowego ze stacją obsługi i stacją kontroli pojazdów w Tychach dla FIAT AUTOPOLAND i AutoHit, projektu Centrum IKEA w Gdańsku, projektu Domu Handlowego „IKEA” w Gdańsku (z Polcon), projektu budowy i rozbudowy Szkoły Amerykańskiej ASW w Bielawie g. Konstancin Jeziorna, projektu przebudowy i projektu wnętrz biur zarządu ITI przy ul. Wiertniczej w Warszawie, projektu Teatru i Klubu Muzycznego “CAPITOL” w Warszawie.

 

 

Program Pracowni

Pracownia prowadzi kurs projektowania wnętrz dla studentów III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich. Program pracowni skupia się na przekazaniu wiedzy i wykształceniu umiejętności niezbędnych przy uprawianiu zawodu architekta wnętrz. Zadania z jednej strony koncentrują się wokół wykorzystania środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni architektonicznej, a z drugiej strony pokazują wielowątkowość i interdyscyplinarność zagadnień składających się na warsztat architekta wnętrz. Preferowaną metodą projektową jest dochodzenie do rozwiązań przestrzennych drogą kolejnych przybliżeń w skali – od ogółu do rozwiązań szczegółowych. Nacisk położony jest na indywidualizowanie zadań i użycie różnorodnych narzędzi przy pracy nad projektem. Ponadto w zależności od charakteru i skali projektowanej przestrzeni, zakres opracowania oraz sposób prezentacji są zawsze ustalane jednostkowo. Kreatywne i oryginalne podejście do rozwiązań projektowych jest ważnym składnikiem oceny pracy studentów.