I Pra­cow­nia Wy­sta­wien­nic­twa (II st)

dr hab. Barbara Kowalewska, prof. uczelni

Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom, 1995).
Od 1998 r. praca na macierzystym Wydziale w Pracowni Wystawiennictwa. W 2008 r. uzyskała tytuł doktora, w 2015 r. tytuł doktora habilitowanego, od 2019 – profesor uczelni.
W roku akademickim 2014/2015 pełni funkcję prodziekana do spraw studiów niestacjonarnych.
Na kadencję 2016 – 2020 wybrana na stanowisko prodziekana do spraw studentów na studiach stacjonarnych Wydziału Architektury Wnętrz.
Od r. ak. 2016/2017 prowadzi Pracownię Wystawiennictwa.
Główną dziedziną działalności twórczej stanowi wystawiennictwo i projekty wnętrz. Do ważnych zalicza m.in. projekty i realizacje wnętrz oraz wystawy stałe i czasowe dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2006–2019 – nadal; projekt i realizacja sali Senatu dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2013 r., projekty i realizacje wystaw czasowych dla Zamku Królewskiego w Warszawie: „Król się żeli. Rolka Sztokholmska” oraz „Świat Polskich Wazów. Przestrzeń -ludzie- sztuka” 2019 r.

as. mgr Anna Skołożyńska-Cieciera

Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Projektowania Wystaw.
Od 2008r. prowadzi działalność projektową w zakresie projektowania wnętrz muzealnych, wystaw czasowych oraz ekspozycji  plenerowych.
Zaprojektowała i zrealizowała ekspozycje m. in:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra T. Chałubińskiego w Zakopanem – 9 fili Muzeum;
Galeria Opera – Teatr Wielki / Opera Narodowa w Warszawie – 18 wystaw czasowych;
Muzeum Okręgowe w Toruniu – „Toruń i jego historia” w Domu Eskenów – ekspozycja stała;     
Muzeum Podróżników im. Tony Halika – Muzeum Okręgowe w Toruniu – ekspozycja stała;     
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli – 9 wystaw czasowych;
Muzeum Narodowe w Warszawie „Masoneria. Pro publico bono” – wystawa czasowa;
Muzeum Zamek w Oświęcimiu – ekspozycja stała;
Muzeum w Tarnowskich Górach – ekspozycja stała;
Opera Filharmonia Podlaska w Białymstoku „Opera Haute Couture” – wystawa czasowa;
Muzeum Ikon w Białej Podlaskiej – ekspozycja stała;
Muzeum Mazowieckie w Płocku „Chopin.mp3” – wystawa czasowa;  
National Gallery of Modern Art w New Dehli i Bombaju – wystawy czasowe;
Laureatka nagrody oraz wyróżnienia SYBILLA 2010/11 na wydarzenie muzealne roku przyznawaną przez MKiDN, I nagroda w konkursie Piękniejsza Polska.
Od 2016r. asystentka w Pracowni Projektowania Wystaw ASP.

mgr inż. arch. Anna Siwek

Absolwentka kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. 
Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, przynależność do Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów od 2001r.
Autorka i współautorka wielu projektów budowlanych i wykonawczych obiektów użyteczności publicznej – sportowych, handlowych, hotelowych i usługowych, a także budynków przemysłowych i mieszkalnych.  W dorobku twórczym posiada również projekty wnętrz biurowych, bankowych, sportowych i hotelowych, a także opracowania urbanistyczne.
Najważniejsze zrealizowane projekty to obiekty sportowe: stadion piłkarski w Gdyni, wielokrotnie wyróżniany przez PZPN i hala sportowa w Częstochowie, która otrzymała nagrodę drugiego stopnia w konkursie “Budowa Roku 2012”, a także została laureatem lokalnego konkursu “Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”.
Od 2016 na stanowisku wykładowcy na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Program Pracowni


Program nauczania ma na celu uświadomienie i wdrożenie studentom wiedzy oraz umiejętności wynikających z faktu, że wystawiennictwo jest sztuką podejmującą różnorodne zagadnienia o mniej lub bardziej złożonej problematyce merytorycznej i zróżnicowanych powierzchniach ekspozycyjnych; że wystawiennictwo jest sztuką integracji wielu dziedzin sztuki, techniki i nauki, wymaga umiejętności organizacyjnych, akceptacji pracy zespołowej, znajomości bieżących możliwości technicznych i technologicznych, systematyczności i ciągłego pogłębiania wiedzy fachowej oraz technik przekazu istoty projektowanego dzieła.

Program oparty o tematy autorskie zgłaszane przez studentów w obrębie zagadnień określonych przez prowadzącego, umożliwia kreowanie indywidualnych postaw twórczych i przygotowuje studenta do pracy w zawodzie na poziomie 7 ERK. Głównym celem zajęć jest samodzielny, twórczy rozwój każdego studenta i każdy z nich wymusza niezależną od innych treść.

Omawiane zagadnienia w semestrze 1 i 2 :


  1. Zasady budowy scenariusza i jego roli w koncepcji merytorycznej wystaw;
  2. Dyskusja dydaktyczna poświęcona zagadnieniom wystaw muzealnych – czasowych i stałych;
  3. Wystawy branżowe i problemowe z określeniem indywidualnej tematyki w pawilonach targowych zlokalizowanych na terenach targowych Polski i Europy;
  4. Zagadnienia rewitalizacji obiektów pofabrycznych w celu lokalizowania w nich złożonych funkcjonalnie ośrodków muzealnych i lokalnych instytucji kulturalnych;
  5. Indywidualne korekty mobilizujące studenta do poszukiwań autorskiej, oryginalnej formy wystawy;
  6. Analiza wybitnych współczesnych realizacji z dziedziny wystawiennictwa i architektury wnętrz w oparciu o albumy i katalogi oraz autorską dokumentację fotograficzną.

 

Przy każdym podjętym projekcie omawiane są ze studentem uwarunkowania techniczne, materiałowe, przestrzenne i komunikacyjne – wynikające z przepisów p. poż. oraz B.H.P.

Na początku semestru 3 następuje komisyjne zatwierdzenie tematów pracy projektowej z zakresu wystawiennictwa oraz promotorów teoretycznej pracy pisemnej i aneksu.
Semestr 3 student w całości poświęca na przeprowadzenie procesu projektowego na etapie koncepcji scenariusza i koncepcji zasadniczych form ekspozycji w oparciu o przeprowadzoną kwerendę biblioteczną oraz zgłębienie wiedzy w temacie opracowywanego zagadnienia; pracuje nad pisemną pracą teoretyczną i aneksem w wybranej pracowni ogólnoplastycznej lub projektowej.

semestrze 4 należy zakończyć proces projektowy i wykonać całościową prezentację projektu w formie przekazu graficznego – rzuty, przekroje, opis techniczny, opis dzieła, modele lub wizualizacje, a następnie dokonać publicznej prezentacji i obrony trzech składowych opracowania dyplomowego przed komisją dyplomową z oceną recenzentów oraz publiczną dyskusją.