I Pra­cow­nia Wy­sta­wien­nic­twa (I st)

III rok studiów pierwszego stopnia

 

dr hab. Barbara Kowalewska, prof. uczelni

Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom, 1995).
Od 1998 r. praca na macierzystym Wydziale w Pracowni Wystawiennictwa. W 2008 r. uzyskała tytuł doktora, w 2015 r. tytuł doktora habilitowanego, od 2019 – profesor uczelni.
W roku akademickim 2014/2015 pełni funkcję prodziekana do spraw studiów niestacjonarnych.
Na kadencję 2016 – 2020 wybrana na stanowisko prodziekana do spraw studentów na studiach stacjonarnych Wydziału Architektury Wnętrz.
Od r. ak. 2016/2017 prowadzi Pracownię Wystawiennictwa.
Główną dziedziną działalności twórczej stanowi wystawiennictwo i projekty wnętrz. Do ważnych zalicza m.in. projekty i realizacje wnętrz oraz wystawy stałe i czasowe dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2006–2019 – nadal; projekt i realizacja sali Senatu dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2013 r., projekty i realizacje wystaw czasowych dla Zamku Królewskiego w Warszawie: „Król się żeli. Rolka Sztokholmska” oraz „Świat Polskich Wazów. Przestrzeń -ludzie- sztuka” 2019 r.

as. mgr Anna Skołożyńska-Cieciera

Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Projektowania Wystaw.
Od 2008r. prowadzi działalność projektową w zakresie projektowania wnętrz muzealnych, wystaw czasowych oraz ekspozycji  plenerowych.
Zaprojektowała i zrealizowała ekspozycje m. in:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra T. Chałubińskiego w Zakopanem – 9 fili Muzeum;
Galeria Opera – Teatr Wielki / Opera Narodowa w Warszawie – 18 wystaw czasowych;
Muzeum Okręgowe w Toruniu – „Toruń i jego historia” w Domu Eskenów – ekspozycja stała;     
Muzeum Podróżników im. Tony Halika – Muzeum Okręgowe w Toruniu – ekspozycja stała;     
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli – 9 wystaw czasowych;
Muzeum Narodowe w Warszawie „Masoneria. Pro publico bono” – wystawa czasowa;
Muzeum Zamek w Oświęcimiu – ekspozycja stała;
Muzeum w Tarnowskich Górach – ekspozycja stała;
Opera Filharmonia Podlaska w Białymstoku „Opera Haute Couture” – wystawa czasowa;
Muzeum Ikon w Białej Podlaskiej – ekspozycja stała;
Muzeum Mazowieckie w Płocku „Chopin.mp3” – wystawa czasowa;  
National Gallery of Modern Art w New Dehli i Bombaju – wystawy czasowe;
Laureatka nagrody oraz wyróżnienia SYBILLA 2010/11 na wydarzenie muzealne roku przyznawaną przez MKiDN, I nagroda w konkursie Piękniejsza Polska.
Od 2016r. asystentka w Pracowni Projektowania Wystaw ASP.

mgr inż. arch. Anna Siwek

Absolwentka kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. 
Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, przynależność do Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów od 2001r.
Autorka i współautorka wielu projektów budowlanych i wykonawczych obiektów użyteczności publicznej – sportowych, handlowych, hotelowych i usługowych, a także budynków przemysłowych i mieszkalnych.  W dorobku twórczym posiada również projekty wnętrz biurowych, bankowych, sportowych i hotelowych, a także opracowania urbanistyczne.
Najważniejsze zrealizowane projekty to obiekty sportowe: stadion piłkarski w Gdyni, wielokrotnie wyróżniany przez PZPN i hala sportowa w Częstochowie, która otrzymała nagrodę drugiego stopnia w konkursie “Budowa Roku 2012”, a także została laureatem lokalnego konkursu “Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”.
Od 2016 na stanowisku wykładowcy na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Program Pracowni


Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zagadnieniami wynikającymi z kierunku studiów, którym jest architektura wnętrz ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wystawiennictwa. Odpowiedni dobór tematyki zadań, uwzględniający kolejne etapy kształcenia, umożliwia studentowi pogłębianie wiedzy i umiejętności koniecznych do uprawiania zawodu architekta wnętrz – wystawiennika.

Tematy zadań – oraz ich indywidualna różnorodność w obrębie danego zagadnienia – realizowane kolejno w semestrze 5 i 6 w toku Licencjackich Studiów Stacjonarnych poszerzają stopniowo wiedzę i umiejętności studenta, przygotowując go do samodzielnego, świadomego i twórczego działania w zakresie wystawiennictwa na poziomie 5 ERK i dając możliwość realizacji licencjackiej pracy projektowej z tego zakresu na poziomie 6 ERK.

Omawiane zagadnienia to m.in.:

 1. Scenariusz ekspozycji – jego rola, zakres merytoryczny oraz czytelność kodu graficznego;
 2. Umiejętność doboru indywidualnej lokalizacji w przestrzeni architektonicznej oraz urbanistycznej;
 3. Analiza stanu istniejącego i uwarunkowań przestrzennych, inwentaryzacja, dokumentacja fotograficzna;
 4. Wpływ środków plastycznych na percepcję przestrzeni;
 5. Właściwy dobór środków wyrazu plastycznego oraz elementów kompozycji przestrzennej w celu uzyskania efektów określonych w scenariuszu;
 6. Zastosowanie właściwych rozwiązań technicznych i materiałowych spełniających przepisy BHP oraz p.poż.;
 7. Specyfika i warunki wynikające z ekspozycji o charakterze stałym i czasowym;
 8. Specyfika i warunki wynikające z rodzaju, charakteru i odbiorcy ekspozycji;
 9. Typowe systemy wystawiennicze, materiały i technologie stosowane w wystawiennictwie.

semestrze 5 student opracowuje projekt ekspozycji czasowej w określonej przestrzeni pawilonu targowego na targach branżowych dla wskazanej przez studenta firmy bądź projekt czasowej ekspozycji problemowej dla wskazanej tematyki – idei w przestrzeni muzealnej lub galerii.

Semestr 6 w całości poświęcony jest na wykonanie, a następnie obronę pracy licencjackiej: samodzielnego, kompleksowego projektu ekspozycji opracowanego w oparciu o autorski scenariusz.

Na całość pracy licencjackiej w zakresie wystawiennictwa składa się:

 1. Szczegółowe określenie tematu pracy, jego celu i powodów podjęcia;
 2. Zebranie i opracowanie graficzne scenariusza ekspozycji;
 3. Sformułowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej;
 4. Przeprowadzenie procesu projektowego;
 5. Wykonanie opisu dzieła;
 6. Wykonanie prezentacji projektu w zapisie rysunkowym, graficznym oraz modelu;
 7. Publiczna obrona pracy licencjackiej przed komisją dyplomową;
 8. Publiczna prezentacja pełnego zakresu opracowania pracy licencjackiej.