I Pra­cow­nia Pro­jek­to­wa­nia Wnętrz (I st)

III rok studiów I stopnia; l i lI rok studiów II stopnia

2527

prof. zw. Przemysław Marek Krajewski

Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie 1972 (dyplom z wyróżnieniem). Praca artystyczno-dydaktyczna na Wydziale Architektury Wnętrz od 1973 r., początkowo jako asystent w Pracowni Projektowania Wnętrz prof. Włodzimierza Witteka.
Przewody kwalifikacyjne:
I stopień 1980 r. – ASP Warszawa
II stopień 1991 r. – ASP Gdańsk
W 1996 r. tytuł profesora sztuk plastycznych w dyscyplinie architektura wnętrz.
Od 2002 r. stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.
Od 1994 r. prowadzący Pracownię Projektowania Wnętrz. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i kilku prac doktorskich na macierzystym Wydziale.
1993–1996 – prodziekan Wydziału Architektury Wnętrz
1996–1999 – dziekan Wydziału Architektury Wnętrz
2002–2005 – dziekan Wydziału Architektury Wnętrz

Twórczość artystyczna (wybór):
1992–1994 – projekty i realizacje adaptacji zabytkowej architektury w zespole parkowo-pałacowym w Natolinie dla Centrum Europejskiego, współpraca z inż. Stanisławem Sołtykiem
1996–97 – projekt i realizacja wystawy „Aurea Porta Rzeczypospolitej” z okazji 1000-lecia Gdańska w Muzeum Narodowym w Gdańsku, współpraca: Lech Tempczyk, Hubert Smużyński ASP Gdańsk
1997–98 – prace badawczo-projektowe zespołu architektonicznego dawnej Biblioteki Załuskich w Warszawie
2010 – projekt Muzeum Filtrów w Warszawie, współpraca: dr Radosław Skalski
2011 – projekty dla ZOO w Warszawie, współpraca: dr Radosław Skalski

 

2528

Dr Radosław Skalski

Dr Radosław Skalski (1974). Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie (1998). Architekt wnętrz i projektant mebli. Od 1998 pracownik dydaktyczno-naukowy Wydziału Architektury Wnętrz.
1998–2010 – asystent w Pracowni Projektowania Wnętrz na studiach stacjonarnych
2006–2008 – prowadzący Pracownię Projektowania Wnętrz dla studentów II roku studiów niestacjonarnych
2009 – obrona pracy doktorskiej
Od 2010 r. adiunkt w Pracowni Projektowania Wnętrz
Założyciel pracowni KREATIVA architekci wnętrz, autor licznych projektów wnętrz mieszkalnych, biurowych i publicznych, m.in. dla Galerii „Zachęta”, Centrum Europejskiego Natolin, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska i innych.

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

mgr inż. architekt Dariusz Śmiechowski

 Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 1984. Autor i współautor wielu rozwiązań projektowych (w tym nagradzanych w konkursach) w kraju i za granicą, często interdyscyplinarnych, obejmujących problematykę od urbanistyki, poprzez koncepcje budynków, do detalu. Do najważniejszych zainteresowań twórczych zalicza projektowanie w nurcie zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na aspekty ekologiczne i społeczne (poszanowanie zasobów, jakości zdrowotne, partycypacja użytkowników we współtworzeniu przestrzeni, nowe formy powszechnej edukacji architektonicznej), a także publicystykę i krytykę architektoniczną. Od kilkunastu lat wykładowca na Wydziale Architektury Wnętrz (m.in. opracowania techniczne w pracowniach Projektowania Wnętrz oraz Wystawiennictwa). Współpracuje z innymi uczelniami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Członek międzynarodowej organizacji PLAYCE zajmującej się edukacją architektoniczną dzieci i młodzieży, członek SARP (m.in. zespołu redakcyjnego Polskiej Polityki Architektonicznej w ramach prac Polskiej Rady Architektury), stały współpracownik miesięcznika Architektura-Murator. Członek Rady Programowej AUTOPORTRET – pisma o dobrej przestrzeni. Stały współpracownik Arché.

 

Program

Dydaktyczny program pracowni prowadzi do wszechstronnego i gruntownego opanowania przez studenta własnej i samodzielnej drogi twórczego rozwiązywania zadań projektowo-przestrzennych skupionych wokół najbliższego otoczenia człowieka. Edukacja obejmuje dwa semestry nauki na III roku studiów I stopnia zakończone licencjatem oraz trzy semestry na I i II roku studiów II stopnia zakończone pracą dyplomową w IV semestrze II roku. W ciągu każdego semestru student wykonuje jedno zadanie projektowe wprowadzające go stopniowo w złożoność i uwarunkowania warsztatu projektanta – architekta wnętrz. Celem działania dydaktycznego jest wykształcenie u studentów podstawowych umiejętności niezbędnych przy uprawianiu zawodu architekta wnętrz, jakimi są analizowanie, kreatywne myślenie, projektowanie, a wreszcie realizacja w zadanym kontekście kulturowym, przestrzennym i ekonomicznym. W procesie kształcenia pracownia kładzie duży nacisk na indywidualizowanie pracy projektowej. Pracownia, wzbogacając dotychczasową ogólną edukację studentów o elementy projektowania specjalistycznego, uwrażliwia wyobraźnię przez projektowanie rozwiązań przestrzennych drogą kolejnych przybliżeń w skali i bryle. Niezwykle ważnym czynnikiem realizowanym w ciągu całego procesu dydaktycznego jest stopniowe wyrabianie wśród studentów umiejętności prezentacji i obrony własnych projektów i zastosowanych rozwiązań.