I Pra­cow­nia Pro­jek­to­wa­nia Me­bla

 

dr sztuki Michał Kapczyński
e-ma­il: michal.kapczynski(at)asp.waw.pl

Rocznik 73. Ukończyłem Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie, wcześniej PLSP w Nałęczowie. W latach 1998–2011 byłem asystentem w pracowni Projektowania Mebla prof. Stanisława Gontarczyka, od 2010 r. jestem adiunktem w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Projektuję wnętrza, wykonuję meble i biżuterię.

 

 

2530

Mgr Jan Kochański
e-ma­il: jan.kochanski(at)gmail.com

Ukończyłem Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. Od 2012 r. jestem asystentem w Pracowni Projektowania Mebla. Poza pracą na WAW zajmuję się projektowaniem mebli i produktów. www.jankochanski.com

 

 

Program Pracowni


Pracownia Projektowania Mebla kształci studentów (rok III SSL; rok l i lI SSM) w zakresie projektowania zarówno mebli jednostkowych, adresowanych do konkretnego użytkownika lub konkretnej sytuacji przestrzennej, jak i sprzętów przeznaczonych do produkcji seryjnej. Realizacja zadań projektowych ma na celu zapoznanie z procesem projektowania mebli, poczynając od sformułowania założeń projektowych, poprzez poszukiwanie formy, materiałów i konstrukcji i sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o normy dotyczące technicznego rysunku meblowego, po realizację prototypu w celu stworzenia mebla spełniającego zakładane funkcje użytkowe, konstrukcyjne i estetyczne. Proces kształcenia prowadzony jest przez realizację całosemestralnych indywidualnych zadań projektowych, uzupełnionych cyklem wykładów poruszających istotne dla projektowania mebli zagadnienia.

Tematy zadań całosemestralnych

1. MEBEL JEDNOFUNKCYJNY — MOJE KSIĄŻKI
Zaprojektuj mebel przeznaczony do przechowywania
lub korzystania z ważnych dla Ciebie książek.
priorytet FORMY, adekwatny MATERIAŁ i wynikająca z niego KONSTRUKCJA.

2. MEBEL WBUDOWANY — WNĘKA / NISZA / USKOK
projekt mebla zagospodarowującego wybraną wnękę, niszę lub uskok we wnętrzu.
Do realizacji użyj arkuszowych materiałów drewnopochodnych i handlowych okuć i akcesoriów meblowych.
priorytet MATERIAŁU, adekwatna KONSTRUKCJA i wynikająca z nich FORMA.

3. MEBEL ERGONOMICZNY
zaprojektuj krzesło lub fotel, uwzględniając własne wymiary antropometryczne*
priorytet FORMY, adekwatny MATERIAŁ i wynikająca z niego KONSTRUKCJA.
*doprecyzowanie rodzaju MEBLA ERGONOMICZNEGO, jest zmienne, propozycje wnętrz do których te meble będą projektowane są proponowane przez studentów.

4. ZESTAW MEBLI (projekt powstający w grupach dwu – trzyosobowych).
Zaprojektuj zestaw mebli, składający się z minimum sześciu elementów (mogą to być meble łazienkowe, biurowe, do pokoju dziecięcego, sypialni, gabinetu…)*
priorytet KONSTRUKCJI, adekwatna FORMA i dobrany MATERIAŁ.
*doprecyzowanie rodzaju ZESTAWU MEBLI jest proponowane przez prowadzących lub studentów.

Zakres opracowania zadań semestralnych:

– założenia projektowe mebla (scenariusz)
– projekt koncepcyjny mebla (szkice rysunkowe, wizualizacje)
– makiety robocze mebla w skali redukcyjnej
– projekt podstawowy mebla w skali 1:5 (rzuty prostokątne + rzut perspektywiczny)
– projekt wykonawczy mebla w skali 1:1 (rysunek roboczy zgodny z wymogami realizacji)
– model studialny mebla w skali 1:1 (z materiałów zastępczych)
– realizacja prototypu mebla w skali 1:1 (z materiałów docelowych lub zastępczych)
– dokumentacja techniczna powykonawcza mebla
– opis mebla
– dokumentacja fotograficzna zrealizowanego mebla
– model studialny mebla w skali 1:1 (z materiałów zastępczych)
– realizacja prototypu mebla w skali 1:1 (z materiałów docelowych lub zastępczych)
– dokumentacja techniczna powykonawcza mebla
– opis mebla
– dokumentacja fotograficzna zrealizowanego mebla

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć
1. Projektowanie mebli – Jerzy Smardzewski – PWRiL 2009 r.
2. Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania – IWP
3. Meblarstwo – podstawy konstrukcji i projektowania – Czesław Mętrak – WNT 1992 r.
4. Konstrukcje mebli – Irena Swaczyna – WSiP 1998 r.
5. Ergonomia mieszkania – Etienne Grandjeane – ARKADY 1978 r.
6. Projektowanie Ergonomiczne – Edwin Tytyk – PWN 2001 r.
7. Konstrukcje mebli. Rysunek techniczny – Lesław Giełdowski – WSiP 1995 r.
8. Manufacturing Processes for Design Professionals – Rob Thompson – Thames & Hudson 2007 r.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta
1. Słowniczek terminologiczny mebli – J. Grzelak – PWN 1998 r.
2. Anatomia drewna – Wojciech Kokociński – PRODRUK 2005 r.
3. Atlas drewna – J.D. Godet – Oficyna Wydawnicza MULTICO 2008 r.
4. Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego – J. Szczuka, J. Żurowski – WSiP 1999 r.
5. Meble stylowe – F. Asensio – ARKADY 2004 r.
6. Meble stylowe – Gyula Kaesz. – Ossolineum 1990 r.
7. Komputerowe wspomaganie projektowania – J. Gis, R. Markiewicz – REA 2008 r.
8. Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli – Jerzy Smardzewski – PWRiL 2007 r.