Doktoraty

Adam Orlewicz


Temat rozprawy:
„Tekst literacki a forma wystawiennicza. Rozważania nad kształtem muzeum literackiego w epoce cyfrowej.”

Promotor: prof.Henryka Noskiewicz-Gałązka
Recenzenci:
prof. Jacek Cupryś (ASP Kraków)
prof. ASP Bazyli Krasulak (ASP Warszawa)

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 30.11.2017r.
Planowany termin obrony – 14.12.2017r.


prof. Jacek Cupryś – recenzja rozprawy doktorskiej
prof. ASP Bazyli Krasulak – recenzja rozprawy doktorskiej
streszczenie rozprawy doktorskiej