De­tal Mia­sta

dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. ASP

Po ukończeniu Liceum Sztuk Plastycznych studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w 1979 roku otrzymał dyplom magistra inżyniera architekta (praca pod kierunkiem prof. Witolda Benedyka) i nagrodę specjalną Ministerstwa Kultury i Sztuki za projekt “Studenckiej wioski skansenowskiej w Łopience” (wraz z zespołem). Praca projektanta i inżyniera budowy w warszawskiej Pracowni Konserwacji Zabytków zaowocowała zdobyciem Uprawnień Budowlanych i Konserwatorskich. Razem z arch. Piotrem Jankowskim w 1984 roku stworzył Pracownię Architektoniczną Bogusławski – Jankowski Sp. z o.o. , wówczas jedną z pierwszych prywatnych autorskich pracowni. W 1997 roku powstała Pracownia Architektonicznej Bogusławski i Partnerzy Sp. z o.o. Jerzy Bogusławski jako generalny projektant lub współautor wykonał 150 projektów – w tym zespoły mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, wystawy, biurowce, domy prywatne. Wiele z powyższych projektów razem z indywidualnie projektowanymi wnętrzami, meblami, a nawet projektem szkła stołowego. Wśród wielu nagród najbardziej ceni I nagrodę na Biennale Architektury w Krakowie (praca z ówczesnym zespołem pracowni). Jerzy Bogusławski w latach 1983–1985 był wiceprezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich – SARP, był Członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego , a w 1992 roku otrzymał Honorową Odznakę SARP. W 1988 rozpoczął pracę dydaktyczną jako wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, od 1998 pracuje  na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych. Tam w 2010 roku uzyskał tytuł doktora, a w 2012 roku został profesorem ASP. Od 2012 roku prorektor ds. rozwoju uczelni. W 2013r.ASP w Krakowie nadała mu stopień dr hab. Jerzy Bogusławski jest także członkiem Rady Programowej Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej przy warszawskiej ASP i Wyższej Szkole Nauk Społecznych, członkiem komisji dyplomowej w Ecole Nationale Supérieure d`Architectures de Paris la Villette U6 i w Esam Design Ecole Superieure des Artes Modernes w Paryżu. Brał udział w 15 wystawach.

 

as. Jan Gronkiewicz

Jan Gronkiewicz  w latach 2003 -2005 studiował na wydziale architektury Politechniki Warszawskiej . W 2006 roku rozpoczął studia w Instytucie Architektury na Uniwersytecie Sztuk Stosowanych w Wiedniu (IoA Universitaet die Angewandte Kunst), gdzie cztery lata uczył się w studiu Wolfa D. Prixa (Coophimmelb(l)au) i rok w studiu Haniego Rashida(Asymptote Architecture). W 2013 obronił tam pracę dyplomową. Od października 2015 roku jest asystentem w pracowni „Detal Miasta” na wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Program Pracowni


W pracowni “Detal Miasta” zamierzam poruszać zagadnienia z obszaru projektowania w ograniczonej przestrzeni miejskiej, zarówno współczesnej, jak i zabytkowej, oraz w powiązaniu z miejskimi ogrodami. Zamysłem jest, aby poprzez skalę rozmaitych projektowanych form kubaturowych związanych z okazjonalną zabudową, “meblem” miejskim, pawilonami czy strukturą posadzki stworzyć detale – małe formy przestrzenne. Pozwalałyby one na rozpoznanie związków kompozycyjnych struktury urbanistycznej, będąc jednocześnie istotnym komponentem określającym jej jakość i przynależność . Duży nacisk zamierzam kłaść na zagadnienia dotyczące metod projektowania oraz uświadomienie studentom różnorodności kontekstów zadań projektowych, dotyczących między innymi problematyki społeczno-kulturowej, ekologicznej czy historycznej. Kształcenie przyszłych projektantów będzie polegało na przygotowaniu ich do samodzielnego uprawiania zawodu oraz przysposobieniu do dalszego rozwoju. Zadaniem pracowni będzie wykształcenie podczas zajęć zarówno umiejętności projektowo-praktycznych, jak i metodologicznych i kreacyjnych, oraz zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu nauk związanych z projektowaniem w pełnym aspekcie tego procesu. Istotna jest wrażliwa postawa wobec kształtowanego otoczenia na wielu płaszczyznach: harmonii kulturowej, historycznej, przestrzennej i ekologicznej. Student powinien opanować umiejętność projektowania form, które zostaną stworzone zarówno w prostych technologiach, jak i w technologiach nowoczesnych, o wyraźnym wyprzedzeniu czasowym. Będzie się to jednocześnie wiązało z precyzyjnym opracowaniem detali warsztatowych.