Autoprezentacja + elementy prawa autorskiego

2525

dr Jacek Szczechura

Jacek Szczechura, psycholog, psychoterapeuta, dr nauk przyrodniczych (neurofizjologia). Pracował naukowo w Instytucie Biologii Doświadczalnej, Uniwersytecie Warszawskim i Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Zajmował się zagadnieniami percepcji wzrokowej oraz uwagi. Od 1991 st. wykładowca na wydziale Architektury Wnętrz warszawskiej ASP.

Program Przedmiotu

Program przedmiotu Autoprezentacja skupia się na przekazaniu przez prowadzącego wiedzy i umiejętności dotyczących swobodnego przekazywania wiadomości z zakresu wiedzy będącej przedmiotem zainteresowania studenta oraz  realizowanych w trakcie zajęć tematów projektowych.

Omawiane zagadnienia to:

  • Zasady czasowe prezentacji treści projektowych.
  • Zasady czytelności i komunikatywności przekazu treści projektowych.
  • Zasady prezentacji materiału ilustracyjnego.
  • Możliwości kontroli emocjonalnej i tremy związanej z występowaniem publicznym.
  • Kontrola dyskusji i pytań podczas wystąpień publicznych.
  • Kontrola podzielności uwagi w wystąpieniach publicznych.

Zajęcia dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia mają na celu przekazanie studentom umiejętności publicznej prezentacji tematu projektowego, kontroli dyskusji nad tym projektem i ograniczenia stresu związanego z ekspozycją społeczną. Program wymaga indywidualnego podejścia do studenta ze względu na niepowtarzalność problemów emocjonalnych związanych z występowaniem publicznym.