Anna Zagórska

10.ART/PARK SKIERNIEWICE 2019


Premierowa prezentacja na wystawie “10.ART/PARK SKIERNIEWICE 2019” w Galerii BWA w Skierniewicach w lutym 2019 r.

Stany skupienia


Zaprezentowane premierowo na wystawie “Stany skupienia” w Nowodworskim Ośrodku Kultury, prezentującej wybór prac studentów i pedagogów Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (kwiecień-maj 2017 r.)

Zapomniane


Cykl: ” Zapomniane” zaprezentowany premierowo podczas wystawy zbiorowej “Szorstkie” w Fundacji galeria Autonomia, prezentującej wybór prac studentów i pedagogów Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – Koła Naukowego Filtr AW ASP (styczeń-luty 2017 r.)