Anna Sławkowska-Rode

Obraz “Pole większe” z cyklu “Napięcia”


Obraz “Przezieranie” z cyklu “Punktowanie”