Anna Plewka

Cykl fotografii “Limuzyna” – “Edukacja”


Cykl dwóch fotografii “Limuzyna” – “Edukacja” (druk z podklejeniem, łącznie 2 formaty 50 x 70 cm, 2017 r.), zaprezentowany premierowo na zagranicznej wystawie zbiorowej dydaktyków Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie “Types of spaces – exhibition of didacticians of Faculty of Interior Design Academy of Fine Arts in Warsaw” w Bangalore w Indiach w Galerii Muzeum Karnataka Chitrakala Parishath, College of Fine Arts in Bangalore w grudniu 2018.r.
https://asp.waw.pl/2019/01/03/relacja-z-wernisazu-wystawy-types-of-spaces/

Fotografie z cyklu “Miejsca z odzysku”


Cykl  fotografii pt. “Miejsca z odzysku” przedstawiających architekturę i wnętrza Wyszogrodu, Kazunia nad Wisłą oraz wyprawy do Tunezji–  “Zaprzeszły I” , (fotografia cyfrowa, wydruk kolor, format 50×50 cm, rok 2017), “Podwieczorek”, (fotografia cyfrowa, wydruk kolor, format 50×70 cm, rok 2017), “Tunis”, (fotografia cyfrowa, wydruk kolor, format 50×70 cm, rok 2017). Wydruk wszystkich fotografii był wykonany tak, aby wytrzymały one warunki atmosferyczne w przestrzeni otwartej. Cykl fotografii pokazany premierowo na  wystawie “Stany skupienia” w Nowodworskim Ośrodku Kultury, prezentującej wybór prac studentów i pedagogów Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

https://www.nok.nowydwormaz.pl/aktualnosci/relacje/299-stany-skupienia-wystawa
https://waw.asp.waw.pl/2017/03/29/stany-skupienia/

Seria prac fotograficznych powstałych na plenerze w Proszowie


Seria zdjęć zrealizowanych w Proszowie w 2017 r. w trakcie i po plenerze Koła Naukowego filtr AW. Prace zaprezentowane zostały premierowo podczas wystawy zbiorowej “Szorstkie” zorganizowanej w Fundacji galeria Autonomia, prezentującej wybór prac studentów i pedagogów Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – Koła Naukowego Filtr AW ASP w styczniu 2017 r. https://waw.asp.waw.pl/2017/02/10/wernisazu-wystawy-poplenerowej/