Akustyka i Oświetlenie

2543

dr Elżbieta Nowicka

Elżbieta Nowicka. Absolwentka Instytutu Akustyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2003) oraz Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej (2004). Rozprawa doktorska obroniona w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie w dziedzinie Nauk Technicznych z zakresie budownictwa (2009). Obecnie prowadzi badania w zakresie akustyki budowlanej (pomiary izolacyjności akustycznej w laboratorium i w terenie oraz współczynnika pochłaniania), jak również akustyki pomieszczeń, zajmuje się symulacjami komputerowymi w zakresie akustyki pomieszczeń oraz hałasu komunikacyjnego. Kierownik Zakładu Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Od 2010 wykładowca przedmiotu Akustyka.

Program Przedmiotu

Program nauczania ma na celu przybliżenie studentom wiedzy dotyczącej akustyki wnętrz i projektowania pomieszczeń z uwzględnieniem zasad rozchodzenia się dźwięku w pomieszczeniach, a także wskazania zależności między właściwościami architektonicznymi i akustycznymi w pomieszczeniach. [ukryta_tresc] Pogram nauczania przygotowuje studenta do pracy w zawodzie architekta wnętrz. Jego celem jest pogłębienie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności studenta związanych z obszarem projektowania wnętrz różnych pomieszczeń pod kątem akustycznym.

Program nauczania jest elastyczny i umożliwia – w miarę możliwości – indywidualny tok studiów.

2539

Prof. Wojciech Żagan

Wojciech Żagan (1952). Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o unikalnej specjalizacji Technika Świetlna. Wszystkie ważniejsze osiągniecia naukowe, stopnie i tytuły dotyczą obszaru oświetlenia elektrycznego (dr – 1987, dr hab. 1993, prof. 2003) Promotor w 12 przewodach doktorskich z zakresu techniki świetlnej. Autor 5 książek poświęconych różnym zagadnieniom oświetlenia i wielu publikacji w czasopismach i na konferencjach naukowych. Posiada duże doświadczenie praktyczne, szczególnie w zakresie projektowania iluminacji obiektów. Od 2009 r. związany z Wydziałem Architektury Wnętrz ASP, gdzie prowadzi wykłady autorskie z oświetlenia elektrycznego.

Program Przedmiotu

Program – oświetlenie elektryczne
Zapoznanie z aktualnymi najnowszymi technologiami oświetlenia elektrycznego (źródła oraz oprawy). Poznanie zasad ergonomicznych, estetycznych i psychologicznych oświetlenia elektrycznego. Kreowanie obrazu wnętrza przy pomocy światła.

Program wykładów wzbogacony jest o różne fizyczne prezentacje źródeł światła i opraw oświetleniowych. Uzupełnieniem do programu jest zwiedzanie Zakładu Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej (zwiedzanie laboratoriów oraz demonstracja programu Dialux). W miarę możliwości organizowana jest wycieczka do Centrum Zastosowań Światła Philips-Piła.

Pracownia prowadzi zajęcia dla III roku studiów licencjackich.

Zadania

Zaprojektować oświetlenie wybranego wnętrza (obiektu zewnętrznego, wystawy) zgodnie z zasadami oświetlenia i własną wizją oświetlonego wnętrza. Efekty projektu przedstawić w postaci wydruku fotorealistycznej wizualizacji komputerowej (A4 lub A3) lub szkicu odręcznego.

Zaliczenie przedmiotu Oświetlenie elektryczne jest następstwem oceny zadania projektowego przy jednoczesnym spełnieniu warunku uczestnictwa w wykładach (dopuszczalna liczba nieobecności: 3)